Konzultační centra pomáhají středním odborným školám při zpracování školních vzdělávacích programů (ŠVP). V krajích, kde dosud centra otevřena nebyla, mohou školy žádat o pomoc jiné regionální konzultační centrum. Centra všem školám nabízejí konzultace k tvorbě a realizaci ŠVP, dále praktické workshopy pro učitele k tématům souvisejícím se ŠVP a v neposlední řadě metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP.

Konzultační centra vznikla v Praze, Středočeském kraji, Jihočeském kraji, Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji, na Vysočině, v Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji. Jejich přehled s adresami umístění naleznete na stránkách http://www.nuov.cz/kurikulum/prehled-konzultacnich-center. V následujících měsících vzniknou centra v kraji Zlínském, Ústeckém a Libereckém. Centra koordinuje a metodicky řídí Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV).

Ministerstvo využije evropských peněz

Kurikulum S je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt podává pomocnou ruku učitelům při tvorbě školních vzdělávacích programů a výuce podle nich.

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) přispívá svou veškerou činností k rozvoji odborného vzdělávání v České republice. Je organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a společně s ním zpracovává koncepce pro další rozvoj odborného vzdělávání. Jeho hlavním posláním je všestranně napomáhat rozvoji odborného vzdělávání. Ústav je koordinační, pedagogicko-poradenskou, expertizní, výzkumnou, vzdělávací, informační a knihovnickou institucí pro řešení otázek středního a vyššího odborného vzdělávání.