Konkrétně se mají vyjádřit k tomu, jak vnímají demokratické zřízení našeho státu, v čem vidí jeho slabiny či sílu, jaký si představují, že byl život v době totality, jak vnímají utrpení politických vězňů komunistické totality nebo co pro ně znamená hrozba komunismu, totality a ztráty svobody dnes. Text by měl mít rozsah 3 normostrany.

Vítězný text bude odměněn částkou 5 000 korun, druhý nejúspěšnější autor získá 3 000 korun a třetí 1 000 korun. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během konference 20 let demokracie v ČR 5. listopadu 2009 v sídle vysoké školy CEVRO Institutu v Praze.

Při hodnocení esejí budou zohledněny vědomosti autora o komunismu, jeho argumentace, autentičnost, originalita, gramatická a stylistická správnost textu a také respektování formálních náležitostí (rozsah, naplnění vymezeného zadání). Rozhodnutí o vítězi je plně v kompetenci odborné komise. Nejlepší eseje budou uveřejněny. Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách www.20let.cz.