Do projektu UNIV 2 – KRAJE jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. V průměru jde o 25 škol na jeden kraj, v rámci projektu by tak mělo vzniknout celkem 325 center celoživotního učení, z nichž každé připraví ve spolupráci se zaměstnavateli nejméně tři programy dalšího vzdělávání.

Tyto nové vzdělávací programy budou mít modulový charakter, což lidem umožňuje vybrat si jen tu část, kterou opravdu potřebují, nebo je nejvíce zajímá. Zapojené školy budou samozřejmě spolupracovat a koordinovat své vzdělávací aktivity.

Učitele mohou zvýšit své kompetence

Účast na celoživotním vzdělávání je pro školy výhodná také proto, že mohou rozšířit svou činnost do oblasti dalšího vzdělávání a kompenzovat tak současný úbytek žáků, způsobený demografickým poklesem. Je pravděpodobné, že některé obory nebudou kvůli slabému zájmu v rámci středního vzdělávání vyučovány, ale mohou být nabízeny v rámci dalšího vzdělávání.

Učitelé zapojených škol budou mít možnost rozšířit své kompetence tak, aby byli připraveni na práci s dospělými. Vzdělávacích seminářů se zaměřením na vytváření modulových vzdělávacích programů, na lektorské dovednosti, kariérové poradenství i oblast marketingu se zúčastní zhruba 3 250 pedagogů. Ti pak budou působit v centrech celoživotního učení.