V termínu od 31.8. do 4.9.2009 pořádá FIT letní školu určenou pro středoškolačky se zájmem o IT. Jde již o druhý ročník velmi úspěšné popularizační akce, jejímž cílem je zábavnou i poučnou formou získat zájem i těch středoškolaček, které zatím o budoucím studiu informačních technologií neuvažovaly.

Akce chce zajímavými náměty překonat vžité stereotypy, že studium informačních technologií je předurčeno především mužům. Účastnice navštíví pracoviště IBM, kde pracuje ve vedoucích pozicích řada žen a budou mít možnost besedovat z řadou významných "ajťaček" z různých firem z celé republiky i našich absolventek.

Samotný kurz má dvě úrovně a to pro nové účastnice a pro dívky, které se kurzu účastnily i v předešlém roce. Přičemž pro první skupinu nejsou zapotřebí zkušenosti s počítači nad rámec běžné výuky. Samotná výuka bude rozdělena do několika bloků (témat) a každá účastnice si s ohledem na vlastní znalosti může vybrat, kterých modulů se zúčastní.

Účast v letní škole je doplněna o možnost přihlásit se do literární soutěže a vypracovat esej, úvahu, fejeton či povídku na téma „Holky pro počítač a počítač pro holky 2009“. Hodnotí se především nápad, vtip a originalita, ale také literární úroveň odevzdané práce.

Bližší informace na www.fit.vutbr.cz/holky