V současné době Univerzitní centrum Telč nabízí obory z oblasti managementu, regionálního rozvoje a veřejné správy (Ekonomicko-správní fakulta) a dále dějin umění (Filozofická fakulta, Univerzita třetího věku). Nově by se v Telči mohlo vyučovat i fotbalové trenérství a rozhodcovtsví.

Nový areál bude navštěvovat přibližně 450 studentů ročně. Celkové náklady na jeho obnovu jsou vyčísleny na více než 155 miliónů korun, 133 miliónů korun získala Masarykova univerzita na realizaci projektu z tzv. norských fondů, zbývající náklady bude hradit z vlastních zdrojů.

„Objekt by měl po rekonstrukci sloužit až pro 500 studentů. Do budoucna počítáme se zavedením denního studia akreditovaných oborů namísto kombinovaného s dojížděním na přednášky a konzultace,“ přiblížil o univerzitním centru prorektor Masarykovy univerzity Antonín Slaný.

„Počítáme, že v Telči kromě dvou fungujících fakult, filosofické a ekonomicko-správní, zavedeme mimo jiné fakultu sportovních studií. Pokud projekt vyjde, budou to studijní obory fotbalové trenérství a rozhodčí pro fotbalová utkání,“ doplnil prorektor.

Hlavní dvě etapy rekonstrukce započnou ještě letos 

V první etapě dojde k celkové rekonstrukci areálu. Ve druhé fázi, která bude zahájena ještě do konce roku 2009, budou upraveny půdní prostory vestavbou pokojů v celkové ubytovací kapacitě zhruba 72 lůžek pro studenty, vyučující a účastníky konferencí. Vznikne tak integrovaný vysokoškolský areál s moderními učebnami a posluchárnami pro výuku, pracovnami pedagogů a ubytovacími kapacitami, které vytvoří kvalitní zázemí pro poskytování vysokoškolských studijních a vzdělávacích programů Masarykovy univerzity zejména pro studenty a posluchače z kraje Vysočina a přilehlých regionů.

Projekt také počítá s vybudováním knihovny a poradensko-informačního centra, zaměřeného na otázky kulturního dědictví. V přízemí bude otevřena nová kavárna a obnoven stravovací provoz pod vedením Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity. Objekt bude mít bezbariérový přístup.

V budoucnu se předpokládá také rozvoj spolupráce s partnery projektu a vytvoření vzdělávací platformy s názvem Středoevropské centrum kulturního dědictví. Centrum bude podporovat výzkum a informovanost v oblastech souvisejících se zachováním a údržbou hmotného i nehmotného kulturního dědictví včetně dědictví přírodního. Zaměří se na pořádání specializovaných konferencí a seminářů k dané problematice, navazování spolupráce s obdobnými institucemi v ČR i v zahraničí, dále na informační a publikační činnost.

Jezuitská kolej patří na seznam UNESCO

„Vysokoškolský život do Telče přivede mladou generaci s novými nápady, což městu pomůže pustit se do dalších projektů. Naše strategie navazuje na historické zkušenosti a řeší úbytek lidí odcházejících za vzděláním do větších měst. To by se mělo změnit,“ shrnul telčský starosta Roman Fabeš.

Podle starosty Telče rekonstrukce někdejší jezuitské koleje zasáhne do života města tak, že ji pocítí obyvatelé města i návštěvníci projektu Prázdniny v Telči.

„Největší problém bude s dopravou stavebního materiálu. Obě městské brány mají úzký profil, a větší nákladní vozy jimi neprojedou. Totéž platí pro vjezd do nádvoří areálu, kde bude stavební dvůr. Rekonstrukci pocítí celé město, ale na druhé straně přestavba Telči vrátí areál jako vzdělávací centrum a zabrání, aby se z velmi cenného objektu stala komerční budova. To stojí za trochu nepohodlí,“ shrnul Roman Fabeš.

Všechny úpravy areálu budou provedeny velmi citlivě s ohledem na památkovou ochranu objektu s cílem obnovit v maximální možné míře původní architektonické prvky. Budova bývalé jezuitské koleje je zapsána do Ústředního seznamu kulturních nemovitých památek. Navíc je součástí památkové rezervace města Telč, která byla v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.