Český národní komitét České republiky vyhlásil následující témata: Škola snů - dílna lidskosti, Tvořit neznamená bořit, ale smysluplně stavět, Vzdělání kráčí ruku v ruce s kulturou, Orbis pictus - Svět v obrazech a obraz světa, Žít kulturně znamená žít v souladu s lidmi a Evropa je kontinent, který "paprsky kultury a vzdělání" osvítil svět.

Forma práce i technika provedení byly libovolné, závazné bylo pouze zaměření na výtvarné a literární projevy. Práce hodnotila odborná porota. 

V soutěži bylo uděleno celkem 40 cen, z toho šest zvláštních, 28 pamětních listů a šest prázdninových pobytů v Německu a Rakousku, partnerských zemích projektu. Zvláštní cenu starosty města Vimperk získalo Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Vimperk za kvalitní kolekci zaslaných prací.

Přehlídku prací vzniklých v rámci projektu Evropa ve škole organizovalo Gymnázium a obchodní akademie ve Vimperku. V Amber hotelu Anna proběhla slavnostní vernisáž výstavy, na které mohli návštěvníci shlédnout ty nejzajímavější z výtvarných prací.

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole, určený dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol, představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení. Vychází z vědomí kontinuity hodnot národní, evropské a světové kultury a usiluje o vytvoření kulturní integrity "starého" kontinentu o rozvoj mezinárodní spolupráce a porozumění.

Více informací o projektu Evropa ve škole naleznete na stránkách Národního institutu dětí a mládeže MŠMT (www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/evropa-ve-skole) nebo také na stránkách archiv.evropaveskole.cz.