Francie má za sebou téměř čtyři měsíce studentských stávek a blokád. Studenti se rozhodli vyjádřit nesouhlas s plánovanými reformami prezidenta Nicolase Sarkozyho a ministryně pro vysoké školy Valérie Pécresseové v oblasti školství. Francouzský prezident navíc členy akademické obce nahněval svými ostrými výroky na adresu francouzských vědců, kterým vytkl, že nedosahují kvalit svých britských kolegů.

Demonstranti z řad studentů a vyučujících zvolili netradiční formy protestu. Místo ve školních budovách se přednášky přes tři měsíce konaly na veřejných prostranstvích, například v parcích, nákupních centrech nebo v metru. Někteří profesoři dokonce přesunuli výuku do vlastních domů či bytů. Protesty a blokády probíhaly po celé Francii již od 2. února tohoto roku. Jedním z nejradikálnějších center blokády byla i slavná pařížská univerzita Sorbonna.

Studenti se obávají školného

Sarkozyho odpůrcům se nelíbí prezidentův záměr zavádět reformy, jejichž cílem je po vzoru anglosaských zemí posílit konkurenceschopnost v oblasti vysokých škol a vědeckého bádání či zkvalitnění pedagogických sborů za cenu propouštění některých vyučujících. Studenti se také obávají zavedení školného na univerzitách. 

Duo Sarkozy Pécresseová na potřebách reformovat francouzské vysoké školství trvá i přes vlnu protestů, se kterými se Francie potýká již od února. Zastánci reforem argumentují hlavně tím, že za současného stavu se francouzským univerzitám nedaří konkurovat nejprestižnějším vysokým školám z USA či Velké Británie. Na propastný rozdíl mezi anglosaskými a francouzskými univerzitami každoročně poukazuje například celosvětový žebříček univerzit od Shanghai Jiao Tong University.