Zaměření programu je zacíleno na studenty technických a ekonomických oborů. Z Masarykovy univerzity v Brně (MU) se tak do programu mohli zapojit studenti z Fakulty informatiky (FI), Ekonomicko-správní fakulty (ESF) a aplikovaných disciplín Přírodovědecké fakulty (PřF).

Letos osm oceněných studentů

V letošním ročníku byli studenti MU opět úspěšnější než jejich předchůdci v loňském roce, neboť z celkově patnácti rozdělovaných cen připadlo studentům všech tří zmíněných fakult osm cen.

Jedná se o Hanu Bojdovou z ESF, Ondřeje Boudu, Jaromíra Coufala, Martina Derku a Andreje Pančíka, kteří studují na FI a Ivanu Drienovskou, Ľubicu Krauskovou a Jozefa Mišíka, kteří reprezentovali PřF. Studenti MU přitom byli úspěšní již v minulých ročnících, konkrétně získali již v roce 2007 pět ocenění a v loňském roce ještě o jedno více.

Co je GE Foundation Scholarship

Jedná se o soutěž studentů druhých ročníků (myslí se tím studenti ve druhém roce svého terciárního vzdělávání) ekonomie, informačních technologií a dále technických oborů z pěti vybraných českých vysokých škol. Mezi přihlášenými studenty je vždy rozděleno patnáct cen.

Ocenění studenti pobírají po dobu dvou let finanční stipendium ve výši 1500 euro (celkově 3000 euro), mohou se zúčastnit třídenního letního semináře, který obsahuje přednášky, workshopy nebo třeba teambuildingové aktivity a získat pracovní zkušenost ve společnosti General Electric.

Studenti Masarykovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, Českého vysokého učení technického v Praze, České zemědělské univerzity v Praze a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kteří by se chtěli zúčastnit dalšího ročníku programu GE Foundation Scholarship, mohou podávat přihlášky do konce ledna 2010.

Přihláška má obsahovat životopis, esej obsahující dosažené výsledky na poli studia a vědy, pracovní zkušenosti, případně další aktivity spojené se studijním, pracovním či veřejným životem, opis studijních výsledků z prvních dvou semestrů studia a dva doporučující dopisy.

Více informací najdete zde.