V letech 2005 až 2008 byly vytvořeny kvalifikační a hodnotící standardy pro 340 dílčích kvalifikací v oblasti řemesel a služeb. V průběhu let  2009 až 2015 vzniknou standardy i pro kvalifikace na úrovni maturity a vyššího odborného vzdělávání. Projekt řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, realizuje ho Národní ústav odborného vzdělávání, a přispívá na něj Evropský sociální fond.

Kvalifikace bez ohledu na předchozí vzdělání

V NSK budou popsány všechny dílčí i úplné kvalifikace, které mohou najít uplatnění na trhu práce. Pro každou z nich bude připraven standard, který umožní ověřit skutečné dovednosti bez ohledu na podmínky, za jakých je daný člověk získal. Uchazeči budou mít možnost nechat se přezkoušet a poté dostat celostátně platný certifikát uznávaný všemi zaměstnavateli, aniž by byli nuceni chodit několik let do školy.

Standardy budou údajně sestavovány v souladu s požadavky zaměstnavatelů. NSK bude navíc provázána se vznikající Národní soustavou povolání, s Evropským rámcem kvalifikací i soustavou živností.

U řemesel a služeb můžete získat kvalifikaci už nyní

V současnosti lze zkoušky skládat z dílčích kvalifikací v oblasti řemesel a služeb, na konci dubna už bylo přezkoušení možné ve 166 kvalifikacích, jejichž standardy byly schváleny zaměstnavatelskými organizacemi i příslušnými ministerstvy. Jde hlavně o obory gastronomické, potravinářské a zemědělské, přibývají také obory strojírenské, elektrotechnické a další. Do konce dubna 2009 získalo tímto způsobem certifikát o své kvalifikaci 73 lidí.

Podrobné informace o kvalifikacích, v nichž je možné skládat zkoušky, naleznete zde.