Děkan fakulty Miroslav Brzezina již o stipendijním programu informoval dopisem ředitele všech tuzemských dětských domovů. Dva vybraní studenti, kteří úspěšně splní podmínky přijímacího řízení na některý ze studijních oboru jedné z fakult Technické univerzity, budou ve svém studijním úsilí podpořeni ročním stipendiem ve výši 72 tisíc korun.

Pilotní program usiluje o podporu studentů z dětských domovů, jejichž vlastní finanční prostředky nedostačují pro pokrytí nákladů spojených s vysokoškolským studiem bakalářského stupně.

„Podle stipendijního řádu fakulty budou ve  výběrovém řízení ročník výběrového řízení rezervována dvě stipendijní místa  pro středoškolské studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí dětského domova, kteří by rádi studovali v libovolném prezenčním bakalářském studijním programu nabízeném fakultou,“ upřesnila podmínky stipendijního programu proděkanka fakulty Kamila Podrápská.

Na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci studuje více než 3000 studentů. V bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech nabízí fakulta na výběr z více než 40 studijních oborů.