Třídenní konference je otevřena i širší veřejnosti a vstup na ni je volný. Konference začíná v pátek 20. března 2009 v Goethe Institutu na Masarykově nábřeží, v sobotu a v neděli pokračuje v prostorách Fakulty humanitních studií v Praze - Jinonicích. Konferenčními jazyky jsou čeština a angličtina.

Koference otevřená veřejnosti

Dle Martina Putny, jednoho z organizátorů, by měly být přednášky srozumitelné nejen akademické obci. “Konference je přístupná všem zájemcům, ale je vědecká, takže se pochopitelně může stát, že některý příspěvek nemusí být nezasvěcenému návštěvníkovi srozumitelný. Nicméně pojmový aparát humanitních věd je běžnému člověku zřejmě jasnější, než např. názvosloví věd přírodních.”

Konference je mezioborová a vystoupí na ní badatelé z pěti zemí, kteří ve své práci používají přístupy historické, literárněvědné, uměnovědné, sociologické, antropologické. Zazní i jeden příspěvek genderových studií.

Protože jde o vůbec první konferenci o homosexualitě v České republice, není její zaměření nijak blíže určeno. “Jde hlavně o zmapování terénu, navázání kontaktů, impulsy pro další bádání a studentské práce,” přibližuje hlavní cíl konference Martin Putna.

Pohledy na české prostředí z vnějšku

Konference se účastní řada odborníků ze zahraničí. Na otázku, co oni mohou říct k homosexualitě v českých zemích, odpovídá Franc Schindler, další z organizátorů, takto: “České země jsou v této otázce specifické. A je třeba zkoumat to, proč se přístup k homosexualitě a jejímu zkoumání liší v českých zemích tak moc třeba ve srovnání s Polskem, přestože obě tyto země mají mnoho společného. Zahraniční účastníci této konference jsou samozřejmě bohemisté, takže české prostředí znají. Ovšem jejich obrovský přínos může být v určitém nadhledu, dokáží se na českou společnost dívat s větším odstupem.”

Program konference je ke stažení zde.