Žebříček Webometrics je od roku 2004 zveřejňován dvakrát ročně, a to v lednu a v červenci. Hodnoceno je více než 16 tisíc webových domén univerzit po celém světě.

Hodnotí se především takové faktory jako například množství a kvalita informací, které univerzita poskytuje veřejnosti nebo vlastním studentům. Hledí se i na to, jakým způsobem univerzita na webu prezentuje vědecké poznatky svých zaměstnanců.

Žebříček obsahuje čtyři hlavní kategorie:

  1. velikost, kde je hodnocen počet stránek umístěných na webové doméně
  2. zviditelnění, kde je hodnocen počet odkazů na univerzitní doménu z cizích stránek
  3. množství souborů na doméně (soubory pdf, doc, ps a ppt)
  4. akademické práce, které lze k dané univerzitě nalézt prostřednictvím vyhledávače Google Scholar.

Sestavovatelé žebříčku chtějí akademiky motivovat k větší aktivitě a otevřenému přístupu při prezentaci univerzitní činnosti na internetu.

V první pětici vysokých škol, které si dávají na přípravě vlastního webu pečlivě záležet, mají zastoupení pouze americké univerzity. Massachussetts Institute of Technology ovládl žebříček před Stanfordskou a Harvardskou univerzitou. Z evropských univerzit se nejvýše umístila britská University of Cambridge.

Mezi pěti sty nejlépe umístěnými univerzitami mají své zastoupení i české vysoké školy. Pražská Univerzita Karlova skončila 144., brněnská Masarykova univerzita 199. a České vysoké učení technické v Praze 293. Karlova univerzita byla dokonce nejúspěšnější vysokoškolskou univerzitou v rámci regionu Východní Evropa.

5 nejlepších univerzitních webů:
1. Massachusetts Institute of Technology (USA) - wwww.mit.edu
2. Stanford University (USA) - www.stanford.edu
3. Harvard University (USA) - www.harvard.edu
4. University of California Berkeley (USA) - www.berkeley.edu
5. Cornell University (USA) - www.cornell.edu

Nejlépe umístěné české univerzity:
144. Univerzita Karlova - www.cuni.cz
199. Masarykova univerzita - www.muni.cz
293. České vysoké učení technické - www.cvut.cz
519. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz
560. Vysoké učení technické v Brně - www.vutbr.cz