Ze semifinále, které proběhne 10. března v zrcadlových sálech MŠMT, postoupí šest pedagogů do finále, které se bude konat v pátek 27. března 2009 v kongresovém centru Olšanka v Praze. Oficiální slavnostní korunovace šestnáctého Zlatého Ámose bude jako obvykle součástí programu Kantorského bálu v sobotu 28. března 2009.

V pátek 23. ledna 2009 se v Praze, v konírně poslanecké sněmovny parlamentu ČR, již proběhlo pražské regionální kolo. Porota do semifinále poslala Milana Brožka z OA Vinohradská, Praha 2, který se tak stal zároveň pražským Zlatým Ámosem, a Jiřinu Gogolovou ze ZŠ v Kunovicích. Další regionální kolo ankety Zlatý Ámos se koná 2. února 2009 ve Štěchovicích. O postup do semifinále budou bojovat kandidáti nominovaní ve Středočeském kraji.

Podle nominací učí nejvíce oblíbených kantorů v Moravskoslezském kraji, celkem 14. Naopak ani jeden oblíbený pedagog se nenašel v kraji Karlovarském. Porovnáme-li počet navržených učitelek a učitelů, mají - jako v celém našem školství - převahu ženy. Zatímco mužů žáci nominovali 20, žen je 41. Poměr základních školy ke středním je 48 : 12 ve prospěch škol základních.

Anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. Jejím posláním je především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli (vychovateli), dětmi a jejich vedoucími.

Záštitu soutěži poskytli ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška, poslankyně Parlamentu ČR Anna Čurdová, primátor hl. města Prahy Pavel Bém a další významné osobnosti. Více informací naleznete na stránkách ankety (www.zlatyamos.cz).