Nový program, umožňující nevidomým lidem samostatnou výuku chemie, vznikl za podpory Evropské unie v rámci projektu Leonardo da Vinci. Projekt vypracovala VŠCHT ve spolupráci se společností Brailcom o.p.s., která se stala překladatelem. Na projektu se podílely také vysoké školy z Portugalska, Norska a Slovenska.

Software má svobodné licence

Brailchem zpřístupní vědecké informace nevidomým a lidem s těžkým postižením zraku. Funguje jako doplněk k internetovému prohlížeči Mozilla Firefox a má svobodné licence, což znamená, že jej lze volně kopírovat. Díky programu mají nevidomí přístup k informacím, které jsou obvykle prezentovány vizuálně.

„Program se skládá ze dvou částí, a to serveru, který nabízí informace z oboru chemie, a speciálního klienta, který umožní přenést tato data nevizuálně až k uživateli, jenž pomocí něj může například ´surfovat´ v molekulových strukturách nebo periodické tabulce prvků,“ vysvětlil fungování programu ředitel společnosti Brailcom Jan Buchal.

Spolu s ním se na vzniku programu podíleli zejména Bedřich Košata a Milan Zamazal. „Vzdělání integruje člověka do společnosti, dává mu možnost volit si práci,“ vysvětluje Jan Buchal hlavní důvod, proč by měli mít i handicapovaní lidé přístup ke vzdělávání.

Cíl je umožnit handicapovaným bakalářské studium

Miloslav Nič, garant předmětu Informatika a chemie na VŠCHT a hlavní konzultant vydavatelství VŠCHT Praha, je spokojen s tím, že nový program znamená pokrok. Přiznává ale, že nebylo vůbec jednoduché začít. „Pro mě byl velký šok, když jsme chtěli začít řešit chemii a zjistili jsme, že není ještě vyřešená matematika,“ vzpomíná nyní na začátky. Učivo je totiž velmi dobře zpracované na úrovni základních škol, jsou i specializované střední školy pro nevidomé, ale vysokoškolská úroveň v podstatě není. Navíc chemie se prolíná mnoha dalšími předměty, například geografií.

„Pochopit činnost částí molekul má problémy i polovina studentů, kteří mají k dispozici vizuální pomůcky,“ připomíná Nič.  Dalším problémem jsou učebnice, protože v chemii je nemálo ilustrací a ty nelze převést do Braillova písma. Dle Miloslava Niče by ale bylo žádoucí přepsat minimálně takové množství učenic, aby nevidomí studenti mohli vystudovat úroveň bakaláře. „Neočekává se, že absolvent půjde do laboratoře, ale měl by rozpoznat neškodnou látku od nebezpečné,“ říká Miloslav Nič.