Víte, jak si efektivně zapamatovat a rychle vybavit důležitou informaci bez pomoci papírků povalujících se na všech možných i nemožných místech v bytě či na pracovišti? Jak si uložit do paměti nejzákladnější životní data, pin kódy, telefonní čísla či termíny schůzek, abychom při ztrátě zapsaných dat kdesi v hloubi šuplíku či po krádeži SIM karty neztratili kontakt se světem?

Levá a pravá hemisféra

Podle neurofyziologů jsou problémy se zapamatováním dány zejména nevyužíváním pravé poloviny mozku a přetěžováním levé. Levou hemisféru využívá většina lidí ve stavu bdělého vědomí nejvíce – patří k ní logické myšlení, důraz na pravidla (matematika), zaměření na detaily, znalosti, slova a jazyk. Naproti tomu pravá hemisféra je více pocitová (umění, barvy), pracuje s představami a souvislostmi, vnímá významy.

Běžné učení, jak jej známe ze školy, zatěžuje především levou hemisféru – učením se textů, lineárním postupem mezi znalostmi, důrazem na logická pravidla apod. Učení, zaměřené na pravou hemisféru, využívá k osvojení znalostí kresbu, hru, melodii a rytmus, obrazotvornost apod. Čím vyváženěji a lépe budeme využívat při učení možnosti obou z hemisfér, tím efektivnější bude naše schopnost pamatovat si informace a snadněji si je vybavovat.

Paměťové techniky

Existuje několik technik, jak donutit náš mozek kvalitněji pracovat a efektivněji se učit. K dobrému zapamatování dat a textů používejte barevné zvýrazňovačemyšlenkové mapy. Výzkum mezi americkými univerzitními studenty prokázal, že mnohem vyšší procento zapamatovaných textů – až 60 % - bylo doprovázeno klíčovými slovy zvýrazněnými barevně. Naproti tomu z textu tištěného černobíle si studenti zapamatovali 32 %. Klíčová slova vyabstrahovaná z textu na zvláštní papír a pospojovaná do logické struktury zvýší mnohokrát šanci na zapamatování – vytvoříte si tak myšlenkovou mapu – „tahák“.

Kreativní a zábavná je technika Loci. To, co si chcete zapamatovat, spojte s konkrétním a vám známým prostředím pomocí obrázků a vytvořte „filmový“ příběh. Přidáte-li si do představy pocity či zvuky, snadněji se vám to bude vybavovat.

Dalšími používanými technikami jsou přiřazování asociací, technika symbolů, akrostika, využívání mnemotechnických pomůcek. Možná si i vy ze školy pamatujete Smetanovy opery díky pomůcce: Braprodali dvě hutačevi – Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola..., nebo pomůcku k zapamatování pořadí strun na kytaře – Eva hodila granát do atomové elektrárny – E,H,G,D,A,E.

Koncentrace

Základem každého tréninku paměti jsou koncentrační cvičení. Koncentrace, jinými slovy soustředěná pozornost, je stav bdělé pohotovosti, při níž dokážeme zvlášť dobře přijímat a chápat informace. Nejdůležitější je zbavit se stresu a uvolnit se. Na trhu existuje celá řada odborné literatury zabývající se problematikou paměti a koncentrace. Pokud dáváte přednost odbornému vedení, přihlaste se do kurzu trénování paměti. Při začátcích vašich paměťových tréninků mějte na mysli: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“