Škola inspiruje svým specifickým prostředím mnohé tvůrce řadu let. Klenoty české kinematografie, studentské komedie Škola, základ života a Cesta do hlubin študákovy duše podle divadelních her Jaroslava Žáka a v režii Martina Friče ukazují různorodé obsazení učitelského sboru a z toho vyplývající zápletky s často vtipným vyústěním.

Neopakovatelné kouzlo mají i filmy ze současnosti, jako třeba Obecná škola Zdeňka Svěráka a jeho syna Jana s kultovními hláškami „Jmenuji se Igor Hnízdo“ či „Kde jsou mé blatníky?“.

Dnes je složení pedagogických sborů odlišné zejména v poměru pohlaví, stejně tak se změnil přístup veřejnosti ke škole, humorné situace se ale nevytratily a naopak nabyly nových dimenzí.

Společnost Scio se rozhodla formou soutěže shromáždit humorné historky ze školního prostředí a zprostředkovat je prostřednictvím mluveného slova. Aby byly povídky co nejvíce autentické, jejich autory by měli být právě lidé pohybující se ve školním prostředí – ředitelé škol, pedagogové, vychovatelé, školníci…

Podmínky literární soutěže Historky ze sborovny zjistíte na webových stránkách http://www.scio.cz/skoly/zs/aktualne.asp

Vítězné historky budou vydány na CD a zdarma distribuovány blízkým partnerům společnosti. Autoři vítězných historek obdrží autorský honorář ve výši 1 000 Kč a jeden exemplář CD.