„Ukazuje se, že vláda pokládá školství za jednu ze svých nejvýznamnějších priorit a že to nejsou jen slova,“ říká ministr školství Ondřej Liška s odkazem na fakt, že rozpočet jím vedeného resortu je jediný, který si oproti poslednímu vládnímu přídělu polepší.

Chlubit se zatím může i před platově dlouhodobě nespokojenými učiteli. Objem prostředků určených na platy v základním a středním školství má meziročně vzrůst o 4,5 miliardy korun, průměrný plat pedagogických pracovníků by se tak měl zvýšit minimálně o 6 %. V porovnání s ostatními zaměstnanci státního sektoru by měli být učitelé v příštím roce skupinou s nejrychleji rostoucími platy. Školy dostanou více peněz také na pomůcky a učebnice, zejména pro žáky prvních tříd. Zvýšit by se měl také rozpočet pro vysoké školy.

Neslavit předčasně

Současný stav však pravděpodobně není možné považovat za skutečně platný. Dle aktuálních informací, které do médií pustil ministr financí, budou návrhy rozpočtů pro jednotlivá ministerstva čekat další krácení. Ostatní ministerstva už byla o část prostředků připravena, konkrétně ministerstvo dopravy dostalo o devět miliard méně, ministerstvo zemědělství si pohoršilo o čtyři miliardy. Ministerstvo školství vyvázlo z úsporných opatření bez újmy, avšak ministr financí nevyloučil, že v dalším kole nepřijde řada i na něj.