Co je to SPU, jak to pozná rodič prvňáka?

Především bych chtěla popřát rodičům všech prvňáčků hodně klidu a trpělivosti. Začíná jim období, kdy je potřeba dítěti věnovat zvýšenou péči. Zkratka SPU označuje specifické poruchy učení (často se mluví o dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii, dysortografii) a jak už název napovídá, jsou to poruchy, které se objevují právě při učení se.

Mohou být rozděleny do dvou skupin. První skupina zasahuje základní školní dovednosti: čtení, psaní, pravopis, matematiku a jazyk. Druhá skupina zahrnuje oblasti učení, které jsou sice životně důležité, ale většinou tak nejsou chápány.

Jedná se například o vytrvalost, organizaci, sebekontrolu, koordinaci pohybů. Možná budete přesvědčeni o tom, že se spolu s dítětem pravidelně učíte, připravujete do školy, a přesto se vám stále nedaří, aby bylo dítě podle vás úspěšné. V takovém případě doporučuji obrátit se o radu nejprve k učiteli.

Je SPU možné nějak léčit? Co by měl rodič pro takové dítě udělat?

Ano. Jestliže máte pocit, že vaše dítě má specifickou poruchu učení, snažte se promluvit s jeho učitelem. Udělejte si čas, abyste to s ním nebo s ní mohli probrat v klidu a soukromí. Až se spolu setkáte, zjistěte, jak se vaše dítě ve škole chová a jak se porovnává s vrstevníky.

Zeptejte se učitele, zda i on vidí potřebu vyšetření vašeho dítěte. Má přehled o tom, co a do jaké míry je běžné umět v konkrétní fázi výuky. Také se můžete obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu, kde vám ochotně poradí. Speciální pedagogové, ať už ve škole nebo v poradně, pak budou s vaším dítětem pracovat a pomáhat mu s nápravou.

Může SPU ztížit uplatnění v dospělosti?

Bohužel ano. Z výzkumu postoje zaměstnavatelů k zaměstnancům se specifickými poruchami učení vyplývá, že zaměstnavatelé nemají čas zabývat se podřízenými se SPU. Dospělí jedinci svůj handicap většinou tají, protože mají strach z posměchu.

Sami dospělí uvádějí potíže s vyplňováním formulářů, mají obtíže ve vyjadřování, hůře se učí cizí jazyk, potýkají se s celoživotními problémy při aplikaci gramatických pravidel a chybují v písemném projevu. Stylistické problémy jim znesnadňují pracovní povinnosti.

Existují nějaké speciální pomůcky pro děti se SPU?

Ano a na trhu je jich poměrně velké množství, neboť je těmto poruchám věnována velká pozornost. Doporučuji se obrátit na webové stránky Dyscentra, kde se můžete dozvědět mnoho dalších užitečných informací a v sekci obchod se i podívat na nabídku takovýchto pomůcek, případně je i objednat.

Co je to KamiNet a jak funguje?

KamiNet jsou webové stránky určené přednostně pro žáky se specifickými poruchami učení na 2.stupni základní školy. Jedná se o stránky bezplatné, zaměřené na výuku českého a anglického jazyka.

Žáci zde mohou procvičovat učivo, mají zde pomůcky ve formě "taháků", testy na procvičení učiva. Program jim testy vyhodnocuje. Část angličtiny využívám s úspěchem i u žáků 1.stupně. Základní anglická mluvnice je zde vysvětlena česky, na výklad jsou navázány jednoduché testíky.

Vše je rozsahem, velikostí písma i náročností přizpůsobeno právě žákům se specifickými poruchami učení. Mimo jiné si mohou stránky nastavit i do dvou základních barevných kombinací, podle toho, v jakém prostředí se jim text lépe čte.

Celý rozhovor s Mgr. Kamilou Balharovou si můžete přečíst zde. http://kamilabalharova.wz.cz/