Názory na školské internetové portály, které zřídilo ministerstvo školství jako metodickou a praktickou pomůcku pro učitele, se velmi různí. Deník Právo upozornil na problematiku vysokých nákladů na pořízení těchto portálů, rozhovor s ministrem školství Onřejem Liškou najdete zde.

Proč ale učitelé těchto možností málo využívají? A které stránky se školskou tematikou vlastně navštěvují?

Z výsledků rychlého (internetového) průzkumu společnosti Scio provedeného na vzorku 231 respondentů vyplývá, že využití školských internetových portálů někde vázne. Nevědomost zde nehraje velkou roli, protože jen malá část respondentů uvádí, že školské portály nezná.

Jistou roli však může hrát vztah učitelů k internetu a jejich možnosti v přístupu k tomuto médiu. Na toto průzkum nemůže dát odpověď, protože je omezen pouze na ty učitele, kteří s počítačem aktivně pracují. Tuto skupinu bychom museli „zředit“ těmi, kteří počítač nevyužívají.ˇ

Jedna návštěva měsíčně učitelům stačí

Průzkum, ačkoliv je omezen pouze na internetově „gramotnou“ část pedagogické obce, ukazuje, že školské a vzdělávací portály nejsou rozhodně učitelský „denní chleba“. Pouhá 3 % počítačově zdatných učitelů navštěvují školské weby každý týden. Jako „běžné“ by se dalo označit chování 39 % učitelů, kteří navštěvují tyto weby několikrát do měsíce, ale také 35 % těch, kteří je navštěvují sporadicky.

Připočteme-li 24 % těch učitelů, kteří tyto weby nevyužívají vůbec, ač se na internetu pohybují, není důvod jásat. A to průzkum zdaleka nemá ambici odhalit, co se vlastně skrývá za oním „využíváním“, a do jaké míry je tato činnost pasivní, tzn. omezuje se na návštěvu bez získané hodnoty pro pedagogickou činnost.

Další kámen úrazu také může spočívat v tom, co vlastně učitelé chápou pod pojmem „školský internetový portál“. Na otázku: „Které internetové zdroje se vzdělávací a školskou náplní využíváte?“, totiž učitelé nejčastěji uvádějí stránky typu www.msmt.cz, www.nuov.cz, www.cermat.cz či www.scio.cz.

Poměrně často se objevují stránky zaměřené na výuku jazyků, ale třeba také Seznam nebo Google. Ryze školské metodické portály, jako www.rvp.cz nebo www.edu.cz, uvedlo pouze 5, respektive 4 % respondentů. To jen potvrzuje, že reálná funkčnost těchto webů je mizivá.

Graf: Jak učitelé využívají školské internetové portály