Fulbrightův stipendijní program se zabývá poskytováním stipendií a informačních poradenských služeb pro studenty, pedagogy, lékaře, vědce a pracovníky mnoha dalších odvětví, kteří mají zájem působit v USA.

Program, fungující v mnoha zemích světa, zároveň zprostředkovává zahraniční pobyty i americkým občanům. Fulbrightova komise byla založena v roce 1946 pod záštitou arkansaského senátora J. Williama Fulbrighta a od svého vzniku umožnila výměnné pobyty téměř 260 tisícům účastníků z celého světa. Občané Československé, později pak České republiky, se ovšem Fulbrightova programu mohli naplno zúčastnit až od roku 1989.

Pro postgraduální studenty jsou připraveny několikaměsíční stáže

V letech 1992 – 2008 česká Fulbrightova komise, fungující samostatně od roku 1993, umožnila výměnný pobyt přibližně tisíci stipendistům z ČR a USA. Jako svůj hlavní cíl komise udává „zvyšování porozumění mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím vzdělávacích pobytů, které umožňují výměnu myšlenek, názorů a vzájemné poznání kultur a institucí.“

Stipendijní podpora je poskytována na základě každoročního výběrového řízení, jehož hlavním kritériem je kvalita uchazeče a jeho projektu, kterým se před komisí prezentuje. Studijní stipendia jsou určena jak vysokoškolským, tak středoškolským studentům.

Absolventi vysokoškolského studia minimálně na bakalářské úrovni se mohou přihlásit i na postgraduální studijní program, vedoucí k titulu Master či Ph.D. Studenti, kteří již ukončili své studium se mohou zúčastnit několikaměsíční stáže v oboru.

Odborné kurzy na týden nebo i na rok

V nabídce jsou též krátkodobější programy, například v podobě letních škol či letních brigád, známých jako Work&Travel. V rámci krátkodobých programů se mimo jiné setkáte také s odbornými kurzy, které se zaměřují na zdokonalení uchazečů v rozličných oborech a v jejich přípravu na budoucí zaměstnání.

Délka odborných kurzů se pohybuje v rozmezí několika dní až jednoho roku. Zájemci se mohou ucházet též o hostování na jedné z amerických univerzit, například po dobu letních prázdnin, semestru či akademického roku.
Zájemci o zdokonalení svých jazykových schopností se mohou přihlásit na jeden z mnoha jazykových kurzů.

Nabídka jazykově zaměřených programů, ve Spojených státech označovaných jako English as a Second Language (ESL) je nesmírně široká. Vybírat je možno z intenzivních kurzů, kurzů pořádaných při studiu, nebo programů, zaměřených na určitý obor – mezi oblíbené patří zejména kurzy Business English.