Cena Edvarda Beneše byla zřízena v roce 1995 Zastupitelstvem města Sezimova Ústí a od té doby se uděluje každý rok. Uděluje se ve třech stupních, někdy bývá udělena i zvláštní cena či „čestné uznání“. Všechny ceny jsou spojeny s finanční odměnou.

Do soutěže se mohou přihlásit všichni studenti, kteří zpracovávají práci na historické či sociologické téma. Preferovanými tématy jsou historie 20. století (konkrétně vnitřní a zahraniční politika Československa, hospodářský vývoj Československa v teorii i praxi, právní aspekty vývoje Československa, Společnost národů, věda, kultura a sport) a různé tématické okruhy ze sociologie (sociologické dílo Edvarda Beneše, dějiny české sociologie, sociologie politiky, sociologie mezinárodních vztahů, sociologie války, sociologie deviantního chování a alkoholismu, sociologie masových médií).

Soutěž se těší stálé pozornosti tiskových i televizních médií a slavnostního předávání cen se pravidelně zúčastňují významní představitelé politického i kulturního života.

Chcete-li se přihlásit, stačí vyplnit jednoduchou přihlášku s údaji potřebnými pro správné zařazení do databáze. K přihlášce je nutno přiložit doporučení vedoucího práce a odeslat ji do 10. července na adresu: Městský úřad, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.