Nejznámějším stipendijním programem je Erasmus, který od loňského roku patří do programu EU Lifelong Learning Programme (LLP) a je určený nejen všem vysokoškolským studentům, ale i jejich pedagogům, zaměstnancům vysokých škol, a dokonce i školitelům z podniků a z jiných organizací.

Pro studenty pedagogických škol je vhodný program Comenius, kterého se ale můžou zúčastnit i pedagogičtí pracovníci působící ve školství. Konkrétní informace o možnosti studia na některé ze španělských partnerských univerzit poskytuje oddělení mezinárodních vztahů na jednotlivých univerzitách nebo na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy – www.naep.cz.

Dalším samostatným projektem je Freemovers, který zjišťuje Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže. Nevýhodou je, že si jako Freemover musíte všechno zajistit sami – od výběru univerzity, přes získání akceptačního dopisu až po žádost o stipendium. A na rozdíl od štědrého Erasma, který přispívá na Španělsko částkou zhruba 369 euro na měsíc, Freemovers dává pouze 250 euro na měsíc.

Ti z vás, kteří se chtějí přihlásit ve Španělsku rovnou ke studiu na vysoké škole, musí splnit několik podmínek. Musí mít ukončené středoškolské vzdělání a požádat o uznání maturity španělským Ministerstvem vzdělání a kultury. Žádosti na odpovídajícím formuláři je třeba adresovat přímo příslušné univerzitě.

Všeobecná přijímací zkouška

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat Selectividad (všeobecnou přijímací zkoušku), která se koná v červenci a v září. Tato přijímací zkouška na vysoké školy se dělí na dvě části: zkouška ze španělštiny, cizích jazyků a filosofie (rozbor textu a odpovědi na otázky) a zpracování tématu, které si uchazeč zvolí ze seznamu povinných a volitelných témat.

Kromě toho se požaduje písemné pojednání v cizím jazyce a zpracování určitého historického námětu. Zkoušku Selectividad lze také absolvovat v zahraničí. Podrobnější informace poskytuje Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Národní univerzita distančního vzdělávání).

Studenti, kteří neprojdou přijímací zkouškou na vysokou školu, mohou zvolit Formación Profesional Específica de Grado Superior (profesní vzdělávání vyššího stupně). Kromě univerzitního studia, u kterého je třeba projít běžným přijímacím řízením, existují i některé univerzitní umělecké a technické obory (např. výtvarné umění či technický design), do kterých je možno nastoupit přímo.

Studium se samozřejmě platí

Na vysokou školu se mohou hlásit i jedinci starší 25 let, pro které je na španělských univerzitách rezervováno 1 až 3% z celkové kapacity školy. Zahraničním studentům vysokých škol ve Španělsku je nezřídka nabídnuto absolvování intenzivního jazykového kurzu zdarma. Výuka probíhá až 4x týdně a navíc po úspěšném složení jazykového testu lze získat kredity a diplom o absolvování kurzu.

Je třeba počítat s tím, že za studium se platí. A to nejenom na soukromých školách, ale i na státních. Čím více předmětů student má, tím vyšší školné bude muset zaplatit. Rozhodne – li se někdo při studiu zároveň i pracovat, může tak učinit jen v případě, že nemá studentské vízum, které se uděluje při pobytech delších než tři měsíce.

Mnoho užitečných informací o vzdělání ve Španělsku lze získat na oficiálních stránkách Ministerstva školství a věd: www.mec.es, která je pouze ve španělštině.