"Změny by měly nastat již v závěru tohoto roku. Vyhláška, která tuto oblast upravuje, je nesmírně zastaralá a neodpovídá obecným trendům zdravého životního stylu. Děti jsou nuceny na základě norem stravovat se ne úplně zdravě, tak, jak by to odpovídalo dnešní společnosti," řekl Liška o tématu školního stravování. Kromě toho chce ministr motivovat školy a rodiče k tomu, aby děti měly více pohybu, což Liška pokládá za neodmyslitelnou součást zdravého životního stylu.

Představitel Strany zelených taktéž vyzdvihuje význam biopotravin v oblasti veřejného stravování. Počátkem března se tématu biopotravin věnoval na brněnské konferenci „Biopotraviny ve veřejném stravování – Zdraví a udržitelnost na talíři“.

Ministr Liška přikládá tématu využívání biopotravin ve školních jídelnách velký význam: „BIO pro mě neznamená luxus, nadstandard či módní výstřelek. Je to tradiční, přirozená strava, která je, jak ukazují odborné studie, velmi kvalitní. BIO pro mě znamená kvalitu života, udržitelný rozvoj českého venkova, zdravou přírodu, ale hlavně zdraví dětí a mladých lidí, které můžeme zkušeností s chutnou a plnohodnotnou stravou motivovat ke zdravému životnímu stylu.“

O zdravém jídle se budou děti i učit 

Biopotraviny jsou podle Ondřeje Lišky pro české školství zajímavé i z hlediska nově spuštěné kurikulární reformy, a to hlavně v souvislosti se vzdělávací oblastí Výchova ke zdraví.

Liška je přesvědčen, že „teoretická výuka v lavicích o zdravém životním stylu musí korespondovat s praxí ve škole a školních jídelnách, jinak žáci pouhé teorizování přirozeně odmítnou.“