Career Days se zaměřují zejména na studenty 4. a 5. ročníků vysokých škol. Ti si mohli dopředu formou registrace vyjednat individuální setkání s vybranými firmami, které probíhá v podobné atmosféře jako reálné setkání v sídle společnosti.

Ani studenti, kteří se zaregistrovat zapomněli nebo tuto možnost propásli, však nepřijdou zkrátka. Budou moci například navštívit veřejné prezentace zúčastněných společností.

Kromě informací o možném budoucím zaměstnání budou mít studenti příležitost navázat s firmami spolupráci ve formě stáží nebo získání podkladů pro sepsání diplomové práce.

V loňském roce se Career Days přes 1600 studentů, 39 firem a školy se zaměřením na 3 školy se zaměřením na MBA studium. Letos se projekt v České republice uskuteční již pošestnácté, a to v Hotelu Diplomat Prague ve dnech 5. a 6. března. Organizátorem projektu Career Days 2008 je organizace AIESEC, největší mezinárodní, nezisková, studenty plně řízená, vzdělávací organizace na světě.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.