Slohová práce, nebo textová zpráva v mobilním telefonu? Britští žáci si stále méně uvědomují, že každý z těchto projevů komunikace vyžaduje jiné jazykové prostředky. Učitelé bojují s tím, že jejich žáci ve slohových pracích používají hovorový, neformální jazyk.

Hlavní příčinu shledávají pedagogové v tom, co žáci čtou. V oblibě mají totiž zejména dětské časopisy a brakovou literaturu, kde nenaleznou příliš bohatou slovní zásobu.

Na tento problém upozornila na konci února studie vydaná britským vládním oddělením pro děti, školy a rodiny (Department for Children, Schools and Families). Zmiňuje také velký počet žáků, kterým působí jazyk značné potíže. Třetina dívek a ještě větší část chlapců ve věku 14 let ve Velké Británii nedosahuje svému stáří přiměřené úrovně jazykové dovednosti.

Méně prostoru pro učitele, více pro týmovou práci

Problémy se psaním se podle zprávy odrážejí i v ostatních předmětech, např. v přírodních vědách nebo v matematice. Na britských školách nejsou výjimkou žáci, kteří na druhém stupni základní školy nedokáží zpaměti počítat s čísly vyššími než sto. Tito žáci ve většině případů uváděli, že je pro ně hodina matematiky nudná.

Žáci nelibě nesou, když je vyučovací hodina vyplněna pouze učitelovým výkladem. "Problémové" děti by uvítaly v průběhu výuky například více řešení rébusů, hádanek a práci ve skupině.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.