Kromě společensky významného ocenění se mohou vítězné laureátky těšit i z finanční částky 180 tisíc korun. Gratulace a slavnostní ocenění převzaly z rukou předsedkyně poroty Heleny Illnerové, předsedy Akademie věd ČR Václava Pačese, vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO Pavla Škody a Jean-Charlese Bondyho, generálního ředitele společnosti L´Oréal Česká republika.

Na stipendium mohou aspirovat vědkyně, které se podílejí na výzkumu v oblasti živých nebo materiálních věd, splňující horní věkovou hranici 35 let. Ocenění se udělují v rámci mezinárodního projektu For Women In Science vedeného společností L'Oreal ve spolupráci s Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Projekt se řídí heslem "svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy".

Nobelova cena pro ženy

"Je to opravdová Nobelova cena pro ženy", jak sama nazvala toto ocenění jedna z mezinárodně vybraných laureátek v roce 2006, profesorka Christiane Van Broeckhoven z Belgie. V České republice se na udílení cen podílí i Akademie věd, jejíž členové tvoří významnou část odborné poroty.

Předsedkyně poroty Helena Illnerová neskrývala nadšení nad kvalitami letošních kandidátek. Překvapily ji především jazykové znalosti mladých vědkyň. Řada z nich plynule ovládá hned několik světových jazyků. Další oblastí, v níž mladé adeptky vynikaly, byla publikační činnost. V té se mohou srovnávat i se svými staršími a zkušenějšími kolegy. "Laureátky jsou vědkyně na velmi vysoké úrovni," potvrdil slova Heleny Illnerové Jean-Charles Bondy.

V loňském roce bylo české stipendium uděleno Kateřině Kaňkové z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Berenice Hausnerové z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Tetyaně Ostapchuk z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.prozenyvevede.cz/.