Vsetínští očekávají, že do zdejších škol zavítá v novém roce pouze 233 prvňáčků. "V novodobé historii Vsetína je to skoro nejméně. Méně, 230 prvňáčků, nastupovalo už jen v roce 2003," informovala vedoucí odboru školství a kultury Věra Goldová.

Od kritického roku 2002 však natalita ve Vsetíně narůstá, a místní školy se tak o budoucnost obávat nemusejí. Podle Goldové se již v roce 2013 počet prvňáčků přehoupne přes tři sta. Z demografické studie, kterou si nechal odbor školství a kultury vypracovat, navíc vyplývá, že přibližně za tři roky by se měl zastavit také trvalý pokles žáků v základních školách.

Nízký počet prvňáčků je dlouhodobým a celorepublikovým trendem. Přestože v některých obcích se již podařilo pokles zastavit, zvláště školám na vesnicích působí nedostatek prvňáčků místy až existenční potíže. Hrozbě zrušení první třídy nebo dokonce celé školy se někteří ředitelé rozhodli bránit vyplácením motivačních příspěvků pro nové žáky.

Celkově mají již české školy, oproti vsetínským, nejkritičtější období za sebou. Nastalo před dvěma lety, kdy na školy nastupoval ročník 1999. Ten ve statistikách figuruje jako jediný s nižším počtem narozených dětí než 90 tisíc. Od roku 2002 se počet narozených obyvatel České republiky neustále zvyšuje.