Až do 18. 11. 2007 mají rodiče možnost přihlásit svém děti k Podzimním srovnávacím zkouškám a zajistit jim tak dobrou přípravu na přijímací zkoušky. Pro žáky 9. tříd, kteří na jaře podstoupí přijímačky na střední školy, a pro žáky 5. tříd  hlásící se na víceletá gymnázia, mohou být srovnávací zkoušky všestranným pomocníkem, jak zvládnout přijímačky psychicky, znalostně i po stránce studijních předpokladů.

Děti v 5. a 9. třídách s rodiči už intenzivně zvažují výběr střední školy nebo víceletého gymnázia. Podzimní srovnávací zkoušky Scio jsou optimálním řešením pro to, aby volba střední školy či víceletého gymnázia proběhla  kvalifikovaně.

Přijímací zkoušky Scio na stovkách středních škol

Společnost Scio spolupracuje se stovkami středních škol na přijímacích zkouškách (připravuje pro ně a vyhodnocuje testy) a z těchto zkušeností vychází i organizace Srovnávacích zkoušek. Srovnávací zkoušky jsou pořádány už desátým rokem a ročně se jich účastní okolo 7 tisíc dětí. Srovnávací zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (kompletní sestava k přijímacím zkouškám) mohou děti absolvovat ve 12 městech po celé ČR.

Každý účastník obdrží podrobný rozbor svých výsledků, včetně doporučení k výběru školy a k další přípravě. Zjistí, jaké jsou jeho vědomosti a studijní předpoklady v porovnání s ostatními vrstevníky a jak na něj působí atmosféra zkoušek.

Děti na základních školách mohou letos opět podávat pouze jednu přihlášku v prvním kole přijímacího řízení na střední školy. Současný stav se nelíbí například předsedovi sněmovního školského výboru, Walterovi Bartošovi, který prosazuje, aby si žáci v posledním ročníku základních škol mohli podávat více než jednu přihlášku.