Hlavní obsah
Armáda České republiky je častým partnerem základních škol při této výuce. Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Zásady obrany státu vštěpuje žákům asi 37 procent základních škol

Téměř tři roky se mají základní školy věnovat také vzdělávání dětí v přípravě k obraně státu. Zatím to více než okrajově dělá asi 37 procent z nich. Toto téma tak zůstává oproti dopravní výchově a ochraně zdraví, kterým se věnuje drtivá většina základních škol, poněkud stranou. Zjistila to Česká školní inspekce, když na konci loňského roku prověřovala výuku bezpečnostních témat ve školách.

Armáda České republiky je častým partnerem základních škol při této výuce. Foto: Ondřej Kořínek, Novinky
Zásady obrany státu vštěpuje žákům asi 37 procent základních škol

Příprava k obraně státu byla v září 2013 zařazena do vzdělávacího programu pro základní školy v zájmu zvýšení informovanosti lidí o jejich povinnostech týkajících se obrany vlasti. Ta se snižovala, protože se toto téma ve školách neučilo, a navíc byla zrušena povinná vojenská služba.

Více se tomu věnují ZŠ než gymnázia

Výuka zahrnuje například zdravotnickou přípravu, informace o vzájemné pomoci při různých krizových situacích, seznámení s principy fungování obrany státu a úloze armády při vojenských i dalších krizových situacích, jako jsou například povodně nebo jiné přírodní katastrofy. Žáci by se také měli dozvědět o členství České republiky v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích.

Více se tomuto tématu věnují základní školy než víceletá gymnázia. Pokud tomu školy věnují větší pozornost, děje se tak ve více než 90 procentech případů při hodinách občanské výchovy. Mohou se k tomu ale využívat také vlastivěda nebo tělocvik. S touto problematikou se seznamují hlavně žáci osmých a devátých ročníků.

Externí odborníci se využívají minimálně

Školy výuku realizují vlastními silami, prostřednictvím vyučujících daných předmětů. Jen minimálně využívají externí odborníky. Tři čtvrtiny pedagogů, kteří toto téma učí, neabsolvovaly v posledních dvou letech žádný specializovaný kurz.

Používají pracovní listy externích dodavatelů, příručky pro učitele nebo výuková videa. Uvítali by ještě další metodické materiály a širší nabídku kurzů.

Asi polovina škol při výuce spolupracuje s nějakými partnery. U základních škol je tím nejčastějším Armáda České republiky, za níž následují obce. Víceletá gymnázia poměrně rovnoměrně spolupracují s obcemi, armádou, neziskovými organizacemi a jinými partnery.

Školní inspekce doporučuje, aby se při vzdělávání věnovala adekvátní pozornost rovnoměrně všem tématům, která zahrnují ještě chování za mimořádných situací. Mělo by se podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků ve všech bezpečnostních tématech a začleňovat je do přípravy učitelů na vysokých školách.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků