Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Petr Hloušek, Právo

Výběr vhodné střední školy není snadný

Do konce února se podávají přihlášky na střední školy. Mnozí zájemci si stále nejsou jistí, jakou vybrat. Přijímačky na střední se přitom doporučuje nepodcenit, aby kvůli původní nedostatečné informovanosti nebylo nutné školu měnit. Centrum kariérového poradenství při Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) je otevřeno všem, od školáků až po dospělé, kteří si plánují doplnit vzdělání.

Ilustrační foto Foto: Petr Hloušek, Právo
Výběr vhodné střední školy není snadný

Při výběru studia je vhodné získat přehled a přemýšlet v širších souvislostech. Pomoci může i NÚV. V rámci rozhodování o studiu na střední škole se zaměřuje i na problematiku příležitostí pro osoby se zdravotním nebo jiným znevýhodněním, zároveň na řešení různých potíží v průběhu studia.

„Ústav vyvinul informační systém Infoabsolvent.cz. Obsahuje aktuální vzdělávací nabídku středních, vyšších odborných i vysokých škol, údaje z prostředí pracovního trhu, termíny přijímaček, doporučení, jak na to, rovněž i vzdělávací plány, filmové ukázky oborů, profitest nebo výběr oboru podle povolání,“ napsala Novinkám Markéta Růžičková z NÚV.

Její kolegyně přímo z Centra kariérového poradenství Ivana Eliášková zodpověděla Novinkám několik otázek.

Co vše může uchazečům i rodičům NÚV nabídnout?

Naše podpora pro veřejnost jde několika směry. V rozsáhlém informačním systému Infoabsolvent si každý člověk najde to, co potřebuje – detailní pohled na obory, střední školy nebo pracovní uplatnění po studiu.

Systém však nabízí víc, vzdělávání propojuje s trhem práce. Čtenář si tak může například porovnávat vývoj zaměstnanosti v různých oborech a objevit řadu souvislostí, které ho dosud nenapadly. Data každoročně aktualizujeme. Všem doporučuji alespoň nahlédnout.

Druhým směrem je přímá podpora zájemců o vzdělávání. V NÚV existuje již šestnáct let Centrum kariérového poradenství, na které se mohou se svými dotazy a problémy obrátit lidé, kteří u svého rozhodnutí váhají nebo nevědí, jak dál. Naše služby se zaměřují jak na žáky, tak na dospělé, kteří potřebují své vzdělání doplnit nebo změnit. Lidé nám mohou poslat e-mail nebo zavolat, případně se mohou objednat k osobní návštěvě. Podle poptávky můžeme také připravit pro žáky a žákyně workshop se zaměřením na jednotlivé kroky výběru studia.

Jakou roli v celém procesu výběru střední školy hrají školní výchovní poradci?

I když mají v rozhodovacím procesu mladých lidí klíčový význam jejich rodiče a blízké okolí, škola zastává velmi důležitou pozici. Jednak v rámci výuky přibližuje mladým lidem svět práce, při tom je učí o věci přemýšlet, informace srovnávat a hodnotit.

Celkově je připravuje na vstup do života. Výchovní poradci a poradkyně i celý učitelský tým je jim každodenně k dispozici, ať už zájemce potřebuje individuální zpětnou vazbu nebo konkrétní podporu při výběru studia.

Platí, že se každý může hlásit jen na dva obory?

Uchazeč si může podat dvě přihlášky, tedy do dvou různých oborů, ale také třeba má zájem o jeden konkrétní obor a přihlášku si podá do dvou škol, které jej nabízejí.

Kritéria pro přijetí ke studiu i jejich bodové hodnocení stanovuje ředitel školy. Veřejnosti budou tyto informace přístupné nejpozději od konce ledna na webových stránkách jednotlivých škol. Kromě toho se letos stává součástí přijímaček do maturitních oborů jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky. Její výsledky ovlivní celkové hodnocení uchazečů nejméně z 60 procent.

Jak se liší příprava na jednotnou a školní část přijímaček?

Jednotná zkouška se týká pouze maturitních oborů a ředitel školy může školní částí přijímaček rozšířit ověření znalostí uchazečů o další předměty. Záleží tedy na škole, zda školní zkoušky stanoví a v jakém rozsahu, a to jak u maturitních oborů, tak i u oborů s vyučením.

V obou případech se jedná o ověřování znalostí učiva základní školy, žáky by tak nemělo u zkoušky nic zaskočit, pokud se průběžně věnují studiu. Není však od věci si zkusit testy z loňského roku nebo rovnou absolvovat tzv. zkouškou nanečisto, pokud ji škola pořádá.

S čím žáci mívají největší problémy?

Nejvíce času patrně tráví nad rozhodováním o zaměření studia. Nabídka je široká a obvykle není jednoduché si vybrat. Mladí lidé k tomu potřebují dostatek času a vstupních informací, zkrátka mít někoho „po ruce“, koho se mohou na cokoli zeptat, navštívit více středních škol, jít se podívat do reálných pracovišť... Tedy posbírat co nejvíce informací a poznatků a s někým je konzultovat.

Myslíte, že mají učitelé a rodiče o přijímačkách dostatečné informace?

Žáky a žákyně škola na přijímačky přímo připravuje a v deváté třídě je to téma číslo jedna – kdy, jak, kam. Hned na podzimní třídní schůzce jsou detailně informováni i rodiče, pokud o to mají zájem. Dnes však žijeme informačními technologiemi a veškeré informace okolo přijímaček na střední školy jsou na internetu. Například na našem portálu jsou i doporučení „Jak na to“ – tedy přijímačky krok za krokem.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků