Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: , Novinky

Evropská komise chce usnadnit přístup k penězům na vědu a výzkum

Evropská komise zveřejnila plán, podle něhož se zjednoduší postup pro účast na výzkumných projektech financovaných z prostředků EU. Obecným cílem je stanovit takové podmínky, které do výzkumných projektů přilákají nejlepší výzkumné pracovníky a inovativní společnosti z celého světa.

Ilustrační foto Foto: , Novinky
Evropská komise chce usnadnit přístup k penězům na vědu a výzkum

Plné využití výzkumného potenciálu je nezbytné pro úspěch strategie Evropa 2020. Především je nutné konsolidovat hospodářskou situaci a využít nové zdroje růstu a zaměstnanosti, aby došlo k nahrazení pracovních míst, která zanikla kvůli krizi. Vedle návrhu na zjednodušení postupů byla rovněž ustavena skupina nezávislých odborníků, jejichž úkolem je posoudit všechny aspekty současného sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj.      

Komisařka EU pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn k tomu uvedla: „Cílem našich návrhů je snížit administrativní zátěž, která je s evropskými výzkumnými programy spojena. Do našich programů musíme získat co nejlepší výzkumné pracovníky a inovativní společnosti a umožnit jim, aby se mohli soustředit především na svoji práci, a nikoliv na papírování. Tím dojde k oživení evropského hospodářství a zlepšení kvality života.“

Komisař pro rozpočet Janusz Lewandowski dodává: „Revidované finanční nařízení, které Komise v květnu představí, podpoří tuto koncepci zjednodušení pravidel pro financování výzkumu konkrétními návrhy právních předpisů, které budou prospěšné i pro mnohé další politické oblasti. Je třeba vytvořit jednodušší pravidla, která by usnadnila přístup k financování z fondů EU možným zájemcům z řad malých a středních podniků nebo nevládních organizací. Zjednodušení znamená, že rozpočet EU bude lépe naplňovat potřeby občanů i podniků.“

Některá opatření už se uskutečňují

V první části strategie Komise umožní zlepšení v rámci stávajícího rámce právních a regulačních předpisů. Některá se již provádějí. Patří k nim například dokonalejší systémy informačních technologií, důslednější uplatňování pravidel, zejména pokud jde o kontrolu, a zlepšení struktury a obsahu výzev k předkládání návrhů, na jejichž základě výzkumné organizace podávají návrhy na financování.                         

Ve druhé části se změní stávající pravidla financování tak, aby umožnila radikálnější zjednodušení a zároveň zachovala účinnou kontrolu, například častějším používáním metodik pro výpočet průměrných nákladů, které nevyžadují samostatné a pracné vyúčtování každé malé položky vynaložené v rámci projektu.

Komise rovněž usiluje o to, aby v rámci projektu bylo možné používat stejné účetní postupy pro financování z prostředků EU jako pro financování výzkumu z vnitrostátních prostředků. O těchto návrzích musí rozhodnout Evropský parlament a Rada.

Platby podle výsledků

S provedením třetího typu plánovaných změn se počítá v  budoucích rámcových programech pro výzkum. Ke zvažovaným možnostem patří přechod k platbám podle dosažených výsledků, což by znamenalo, že příjemci by byli placeni paušálně za plnění konkrétních vědeckých úkolů a museli by prokázat, že je splnili účinným a účelným způsobem, místo toho, aby vykazovali každou jednotlivou položku nákladů zvlášť.

Komise zatím zahájila průběžné hodnocení stávajícího programu (sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj). Tímto hodnocením byla pověřena skupina nezávislých odborníků za předsednictví pana Rolfa Annerberga, která by měla předložit svou zprávu na podzim letošního roku.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků