Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Milan Malíček, Právo

Co znamená gramotnost a jak s ní pracovat ve školách

Se stoupající úrovní vzdělanosti se základní gramotnost člověka - tedy schopnost číst a psát - dávno považuje za naprosto samozřejmou. Sám pojem gramotnost ovšem v takzvaném západním světě, kam se v tomto případě můžeme také řadit, znamená spíše schopnost rozumět kontextu, chuť učit se a umět řešit reálné problémy, což je zřejmě obtížnější. Jak takovou gramotnost propojovat s výukou ve školách?

Ilustrační foto Foto: Milan Malíček, Právo
Co znamená gramotnost a jak s ní pracovat ve školách

Na rozdíl od zemí třetího světa se v těch západních nově setkáváme s gramotností čtenářskou, matematickou, digitální, přírodovědnou, sociální, jazykovou či mediální. Důraz se přitom klade na takzvanou funkční gramotnost, tedy schopnost uplatňovat získané vědomosti při řešení nejrůznějších úkolů a životních situací.

Jde kupříkladu i o porozumění smlouvě s bankou, rozpoznání finančního podvodu nebo kyberšikany, rovněž o to, že člověk bezmyšlenkovitě nešíří falešné zprávy. A také třeba o to, že dokážeme odhadnout velikost pozemku.

Ministerstvo školství se proto společně s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) a Českou školní inspekcí (ČŠI) zabývá tématem gramotností mimo jiné v projektu Podpora práce učitelů. Projekt přibližuje na tematickém webu Gramotnosti pro život nový pohled na vzdělávání veřejnosti a dává tipy, jak zmíněné gramotnosti rozvíjet ve škole nebo i doma.

Gramotnosti se kantoři učí zapojovat také do školní výuky, projekt podporuje sdílení praxe mezi učiteli a používání otevřených vzdělávacích zdrojů ve výuce.

„Nové gramotnosti se prostřednictvím téměř 30 pilotních projektů v mateřských a základních školách daří dostávat přímo do výuky k dětem. Můžeme tak v podmínkách různorodých škol ověřovat konkrétní postupy propojení gramotností do výuky a následně je sdílet s dalšími učiteli a školami,“ řekl Jakub Holec, který je v NÚV zodpovědný za obsah Podpory práce učitelů.

Zároveň se podle něj v rámci tohoto zastřešujícího projektu vyvíjí řada nástrojů, které mohou pomoci učitelům plánovat výukové cíle zaměřené na rozvoj gramotnosti dětí a tvoří i podporu pro profesní rozvoj učitelů.

„Jsou to například očekávané výsledky učení v gramotnostech či sada výchozích pedagogických kompetencí učitele, na které v budoucnu naváže online vzdělávání,“ doplnil.

Inspirace a (ne)gramotnost

Projekt Podpora práce učitelů realizuje NÚV v rámci evropského Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Cílem je přinášet inovace do vzdělávání a rozvíjet kapacity škol a jejich učitelů. Konkrétně rozvíjet gramotnost v praxi MŠ a ZŠ napříč předměty a aktivitami s dětmi a žáky, přičemž učitelům nabízí články, kterými se mohou inspirovat.

To vše je podstatné i z toho důvodu, že nedávný průzkum ukázal, že čeští středoškoláci mají problémy s porozuměním zprávám a neumějí je kriticky hodnotit. Mnohdy neumějí rozlišit fakta a dezinformace. [celá zpráva]

Jiná studie dokonce zjistila, že mezi mladými učiteli je velký podíl těch, jejichž čtenářská gramotnost je pod průměrem jejich vrstevníků. [celá zpráva]

Pro zajímavost – UNESCO vyhlásilo jako Mezinárodní den gramotnosti 8. září.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků