Náhradní test z českého jazyka by v pondělí mělo skládat 451 uchazečů, další den 352. Ke zkoušce z matematiky by v prvním náhradním termínu mělo přijít 452 žáků, ve druhém termínu pak 365.

Odevzdat do příslušné školy zápisový lístek

Celkem se letos ke zkouškám přihlásilo 89 867 dětí – dohromady na čtyřleté obory a víceletá gymnázia. Všichni mohli podat přihlášky na dvě školy.

Řádné termíny přijímacích zkoušek se konaly v polovině dubna, výsledky z nich dostali ředitelé od Cermatu v neděli 28. dubna.

Po jejich zveřejnění měli úspěšní uchazeči deset dní na to, aby odevzdali zápisové lístky do školy, kam chtějí chodit.

Středoškolští uchazeči se oproti loňsku zlepšili v matematice. V češtině nikoli

Školy, kde se dělají zkoušky v náhradních termínech, by měly pro další zájemce držet volná místa. Pokud u testů neuspějí, nebo se nakonec rozhodnou pro jinou školu, může ředitel zbývající místa doplnit žáky pod čarou, jejichž rodiče podali odvolání proti nepřijetí.

Zhruba polovina letošních uchazečů se přihlásila na střední odborné školy. Alespoň jednu přihlášku na některý druh gymnázia si podalo kolem 47 procent všech zájemců o maturitní obory, z toho přibližně 19 500 na osmiletá gymnázia, 5600 na šestiletá a 17 500 na čtyřletá. Nejmenší zájem byl o učební obory s maturitou a nástavby.