Mezi prvními a pátými narozeninami doporučuje WHO dětem nejméně tři hodiny fyzických aktivit denně. V rámci sedavých aktivit by rodiče měli upřednostňovat čtení či vyprávění příběhů před televizí a interakcí s jinými technologiemi.

Dětem ve věku tří až čtyř let doporučuje WHO deset až 13 hodin kvalitního spánku denně, těm mladším ještě více.

Téměř čtvrtina dospělých a 80 procent dospívajících nemá dostatek pohybu.WHO

„Rozvíjení fyzických aktivit, omezování sedavého času a zajištění kvalitního spánku u mladých dětí zlepší fyzické a mentální zdraví a pomůže předejít dětské obezitě a s ní spojeným onemocněním, která se objevují později,” prohlásila expertka z WHO Fiona Bullová.

Nezdržovat se v kočárku

Nedostatkem pohybu trpí i české děti. „I ty mladší pěti let tráví velké množství času u televizních obrazovek, počítačů, mobilních telefonů nebo tabletů. Ministerstvo je přesvědčeno, že by děti do pěti let věku měly více času věnovat aktivní hře namísto zdržování se v kočárcích,” poznamenala mluvčí českého ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Chůze pěšky do školy, aktivní školní přestávky či hry na dětských hřištích by podle ní měly být přirozenou součástí života.

Studie: Očkování k autismu nevede

Zásady WHO pro nejmenší děti vytvářel panel expertů, přičemž zohledňoval dopady nedostatečného spánku či pasivního životního stylu na zdraví.

Zpráva také uvádí, že nedodržování doporučení stran fyzické aktivity má ročně ve světě na svědomí přes pět milionů úmrtí ve všech věkových kategoriích. Téměř čtvrtina dospělých a 80 procent dospívajících údajně nemá dostatek pohybu.

Skepse britských lékařů

Podle agentury AP se doporučení WHO podobají radám americké pediatrické komory, která též odrazuje od toho, aby děti mladší pěti let trávily více než hodinu denně před obrazovkami.

Britští dětští lékaři to ale zpochybňují, dostupné poznatky jsou podle nich slabé na stanovení limitu pro čas u televize či počítače.

„Náš výzkum ukazuje, že zatím nejsou dostatečně silné důkazy na stanovení limitů pro sledování obrazovek. Limity navržené WHO se nejeví přiměřenými k potenciální újmě,” řekl člen britské pediatrické komory Max Davie.

S mobily a tablety tráví čas i nejmenší děti, dokonce se mi několikrát stalo, že maminka dítě ‚utišovala' podstrčením mobilu před oči.Alena Šebková, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Český Státní zdravotní ústav (SZÚ) každé dva roky zkoumá zdravotní stav dětské populace. Poslední data z roku 2016 ukázala, že nadváhou či obezitou trpí asi desetina pětiletých a pětina devítiletých dětí. Čtvrtina předškoláků má špatné držení těla, devítiletých téměř polovina. Pravidelně organizovaně sportuje třetina pětiletých a přes dvě třetiny devítiletých.

SZÚ sleduje i dobu, kterou děti tráví denně u počítače, tabletu či televize. Třicet procent pětiletých dívek a přes 36 procent stejně starých chlapců jim věnuje průměrně hodinu až dvě denně. Spolu s věkem doba strávená před obrazovkou prudce narůstá.

„S mobily a tablety tráví čas i nejmenší děti, dokonce se mi několikrát stalo, že maminka dítě ‚utišovala' podstrčením mobilu před oči místo slovem," okomentovala doporučení WHO předsedkyně Odborné společnosti praktických lékařů pro děti a dorost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Alena Šebková.

Školky se podle ní o režim a pohybové hry velmi snaží, problém je ale spíš v rodinách.