Tým organizátorů z Geografické sekce Přírodovědecké fakulty UKPraze a katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se snažil ve spolupráci s Českou geografickou společností a dalšími spolupracovníky připravit pestrý program.

Práce na skládce a písemné testy

První den v Jílovém u Prahy čekají na žáky ve spolupráci s odborem životního prostředí města úkoly na místní skládce. V rámci nich budou soutěžící řešit například nakládání s odpady či odpadové hospodářství města.

Druhý den bude věnovaný písemným testům, ve kterých musí řešitel prokázat schopnost vyhledávat a zpracovávat informace s pomocí atlasu, ale také využít získané vědomosti ze školy.

Účastníci celostátního kola Zeměpisné olympiády 2018 vyměřují objem plochu střechy ZŠ Jílové u Prahy.

Účastníci celostátního kola Zeměpisné olympiády 2018 vyměřují objem plochy střechy ZŠ Jílové u Prahy.

FOTO: Lucie Urbanová

Uskuteční se i doplňková soutěž „O nejlepší mapu na geografické téma“ vyhlašovaná Českou kartografickou společností, do které soutěžící přihlašují vlastnoručně vytvořené mapy.

Postup do dvou mezinárodních klání

Nejlepší řešitelé celostátního kola vyrazí v létě na dvě mezinárodní geografické soutěže. Jeden čtyřčlenný tým odjede na Mezinárodní geografickou olympiádu, která se pod hlavičkou vědecké Mezinárodní geografické unie uskuteční v Hongkongu.

Druhá česká reprezentace zamíří do Korejské republiky na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi.

Čeští žáci uspěli na geografických soutěžích
Znalosti ze školy na zeměpisnou olympiádu nestačí, je třeba být nadšenec

Zeměpisná olympiáda je soutěž pro žáky talentované v geografii, pravidelně ji vypisuje ministerstvo školství pro čtyři věkové kategorie. Ročně se jí od školního po celostátní kolo zúčastní přibližně 15 tisíc žáků ze základních a 3500 ze středních škol.

„Úspěšní řešitelé pak často s vynikajícími výsledky pokračují ve studiu geografie i na vysoké škole a předávají své zkušenosti z mezinárodních soutěží mladším soutěžícím,“ dodal na závěr hlavní organizátor soutěže Jakub Jelen z Přírodovědecké fakulty UK.

Může se vám hodit na Firmy.cz: