„Institucionální akreditace znamená, že univerzita má právo si sama akreditovat studijní programy v oblasti vzdělávání, pro něž má akreditaci udělenu. Je potvrzením toho, že její vzdělávací prostředí má vysokou kvalitu, za kterou může sama ručit,“ uvedl prorektor UTB Jan Kalenda.

Akreditaci uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství, platí na 10 let.

Zlínská škola získala institucionální akreditaci ve čtyřech oblastech vzdělávání: chemie, potravinářství, ekonomické vědy a umělecké obory. A to v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu.

Požádají i o další oblasti

„Ve druhé fázi bychom chtěli požádat o institucionální akreditaci v dalších oblastech, jako jsou informační technologie, neučitelská pedagogika nebo mediální a komunikační studia,“ doplnil rektor univerzity Vladimír Sedlařík.

Institucionální akreditaci u nás jako první získala Univerzita Karlova, poté následovala Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, pražská Česká zemědělská univerzita a Vysoká škola ekonomická v Praze. Dále ji před UTB dostala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Ostravská univerzita.

Naposledy kladné stanovisko slyšelo koncem ledna brněnské Vysoké učení technické – první čistě technicky zaměřená škola, která akreditaci obdržela.

Může se vám hodit na Seznamu: