Listina papeže Klimenta VI. z 26. ledna 1347 obsahuje papežský souhlas se založením vysokého učení v Praze. Univerzita ji získala letos v červnu ze soukromé sbírky. [celá zpráva]

Notářský instrument iniciovaný pražskou kapitulou z 30. června 1347 disponuje opisem papežské listiny a výčtem svědků stvrzujících autentičnost opisu papežské listiny.

Výstava insignií Univerzity Karlovy. Na snímku je papežská listina z 26. ledna 1347.

Výstava insignií Univerzity Karlovy. Na snímku je papežská listina z 26. ledna 1347.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

„Výstava návštěvníkům přiblíží jak starší dějiny Univerzity Karlovy, tak zejména novější fakulty a univerzitní obory, jež vznikly po roce 1918. Prostřednictvím univerzitních a fakultních insignií se veřejnost dozví, jak se utvářela vysokoškolská symbolika,” uvedl mluvčí UK Václav Hájek.

ČTĚTE TAKÉ:
Insigniáda 1934 aneb Když se studenti prali a rvali s policií

Lidé uvidí i žezla jednotlivých fakult nebo rektorské insignie.

Výstava v Císařském sále Karolina je každý den otevřena od 10 do 19 hodin.