Výzva je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Dále se jedná o školská poradenská zařízení, tedy pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra.

„Cílem je zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání a přispět tak k přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života,” uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Tréninkové byty, pracoviště a dílny

Příkladem projektu je vybudování tréninkového bytu, který musí být upraven k nácviku sebeobslužných činností pro jednotlivé věkové skupiny žáků. Dalšími typy projektů jsou například tréninková pracoviště a dílny pro ergoterapii.

Školské poradenské zařízení může požádat o podporu na rozšíření kapacit a zajištění bezbariérovosti. Součástí takového projektu může být i nákup osobního automobilu pro zajištění služeb pro žáky, kteří se podle individuálního vzdělávacího plánu učí doma.

V červenci Novinky napsaly, že evropský Integrovaný regionální operační program (IROP), který v ČR spravuje právě MMR, uvolní na běžné rekonstrukce základních škol více než 4,5 miliardy korun. [celá zpráva]

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007 až 2013. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 4,6 miliardy eur (118 miliard Kč) z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard korun prostřednictvím národního spolufinancování.

Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat 23,9 miliardy eur (615 miliard korun).