„Po letošních chybách v maturitních a přijímacích testech jsem chtěl od nové ředitelky Cermatu návrh rychlého řešení, aby už k podobným situacím nedocházelo. Věřím, že posílením expertního týmu připravujícího testy a pečlivým prověřováním všech podnětů v průběhu zkoušek se nám podaří minimalizovat riziko chyb. Většina opatření se projeví už při podzimních termínech maturit,“ poznamenal ministr školství Robert Plaga (ANO).

Právě on dlouholetého šéfa Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) Jiřího Zíku na konci května po sérii pochybení odvolal z funkce. [celá zpráva]

ČTĚTE TAKÉ:
Nová šéfka Cermatu: Chci analýzu tvorby testů a povinnou maturitu z matematiky

Pravidelné obměňování odborníků

Podle nové ředitelky Cermatu Michaely Kleňhové se ve validačních komisích zvýší počet odborníků z nynějších dvou na tři až čtyři.

„Experti se budou v komisích pravidelně obměňovat. Tím se sníží riziko přehlédnutí chyby. Pokud přesto při vyhodnocování testů obdrží Cermat od hodnotitelů či veřejnosti upozornění na možnou chybu, podnět okamžitě prověříme a přijmeme opatření k nápravě,“ uvedla.

Jak řekl ministr, tato opatření zavede Cermat již pro podzimní opravný termín maturit. Ve střednědobém výhledu se má rozšířit okruh expertů z odborných institucí, se kterými se podoby testů konzultují a kteří se podílejí na jejich kontrole z obsahového a logického pohledu.

V současnosti se na procesu validace testů podílejí i odborníci z Ústavu pro jazyk český a z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, stejně tak z Jednoty českých matematiků a fyziků. Nechybějí ani odborníci z vysokých škol.

Záměrem nyní je navázat širší spolupráci i s institucemi a spolky podporujícími výuku cizích jazyků v zahraničí. Dle informací od MŠMT byla už se žádostí o spolupráci oslovena například pražská jazyková škola Goethe Institut.