„Přidělená částka bude určena na dopravu žáků ze školy do bazénu a zpět. Tato dotace může pokrýt celou úhradu za dopravu, a školy tak nebudou muset požadovat tyto peníze od rodičů,“ vysvětlil ministerský náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

ČTĚTE TAKÉ:
Školy mají zájem o hodinu sportování navíc

Program na podporu plavání funguje od školního roku 2017/2018. V první etapě ministerstvo přispělo školám na dopravu 18 milióny korun, a podpořilo tak 1080 školských zařízení. Ve druhé etapě, tedy od ledna do června 2018 částkou přes 38 miliónů (1575 škol). Nyní tak probíhá už třetí etapa programu.

Podle úřadu školy o tuto formu podpory zájem mají. ZŠ podají jen elektronické podklady pro žádost o přidělení finančních prostředků prostřednictvím aplikace na webu, a to s prohlášením podepsaným statutárním zástupcem školy.

Elektronické podklady pro žádosti se mohou podávat do 14. června, o přidělení dotace rozhodne výběrová komise.