Takzvaný hygrobot, jak vynálezci zařízení nazývají, se může pohybovat pouze díky pohlcování (absorpci) a vypařování vody. Akustický lokomotivní řízený pohon umožňuje vrhat se sem a tam i kroutit se jako had.

Video od vědců z Jižní Koreje, které ukazuje různé záběry pohybů „hygrobota“, potvrzuje, že malinký výtvor skutečně žádné elektrické napájení nepotřebuje.

Léky do lidského těla

V budoucnosti by se podle výzkumníků mohly roboty použít pro širokou škálu aplikací, a to včetně dodávání léků přímo dovnitř lidského organismu – díky potenciální schopnosti „zavrtat se“ do kůže. Využití se může najít rovněž i ve vojenství.

Odborníci použili pro sestrojení robotů vrstvy nanovláken, z nichž některá absorbují vodu a některá nikoli.