„Množství 20 až 35 procent připraveného jídla končícího jako odpad odpovídá našim zjištěním ve školních jídelnách. V některých je to méně, v jiných množství vyhozeného jídla tvoří až třetinu všech připravených pokrmů,“ poznamenal Tomáš Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Jak vyplývá ze statistik ministerstva školství, v loňském školním roce se v zařízeních školního stravování vydalo přibližně 383 miliónů pokrmů (snídaní, svačin, obědů a večeří). Iniciativa spočítala, že na přípravu pokrmů se ročně použilo asi 136 tisíc tun potravin.

Pokud 20 až 35 procent z daného množství skončí v koši, pak je to ročně 27 tisíc až 48 tisíc tun potravin. Množství si lze představit jako 1600 plně naložených nákladních vozů o nosnosti 30 tun. Přepočteno na porce o velikosti 500 gramů, každý rok se vyhodí 96 miliónů porcí.

Výzva neplýtvat

Rodiče každý rok celkem za školní stravování svých dětí zaplatí přibližně 7,5 miliardy korun. Z toho vyplývá, že až 2,5 miliardy Kč (35 procent) přijde vniveč.

Iniciativa Skutečně zdravá škola i proto přišla s výzvou „Miluji jídlo, neplýtvám“, orientovanou na snižování plýtvání potravinami nejen ve školních jídelnách. [celá zpráva]

Do výzvy, která získala záštitu od Asociace společenské odpovědnosti, ministerstva životního prostředí a ministra zemědělství, se zatím zapojilo 11 škol.

„Rádi bychom, aby se jich do výzvy zapojilo co nejvíce. Zjistili jsme, že množství vyhazovaného jídla ve školních jídelnách je opravdu velké a zaslouží si naši pozornost. Nejenže takto plýtváme přírodními zdroji a penězi rodičů, ale také tolerujeme, že vyhazovat kvalitní potraviny je v pořádku,“ dodal Václavík.

Za připomenutí stojí i fakt, který vyplynul ze zjištění České školní inspekce. Kvalita stravování ve školách sice roste, vázne ale výběr. Školy nabízejí často jen jedno hlavní jídlo, které třeba žáci ani nejedí. [celá zpráva]