První smlouvu o spolupráci v oblasti odborných praxí vysokoškoláků SPÚ podepsal s brněnskou Mendelovou univerzitou. Od té doby se podobných smluv o spolupráci uzavřelo již více.

„Konkrétně máme smlouvu ještě s Univerzitou Palackého v Olomouci, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V nejbližších týdnech dojde k podpisu smluv s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích,” sdělila Novinkám tisková mluvčí úřadu Monika Machtová s tím, že další se připravují.

Spojení teorie a praxe

„Spolupráce s vysokými školami je pro nás klíčová hlavně do budoucna. Rádi bychom, aby se studenti příslušných oborů měli možnost seznámit s činností SPÚ a po skončení studia eventuálně rozšířili okruh našich zaměstnanců,“ uvedla ústřední ředitelka úřadu Svatava Maradová.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

FOTO: SPÚ

Spojení teorie a praxe je současně i výrazným faktorem zkvalitnění vzdělávacího procesu, pro budoucí úspěšné zapojení studentů do pracovního procesu je takřka nezbytné.

Odborná praxe je určena studentům, kteří ji mají buďto jako povinnou součást studia, nebo o ni sami projeví zájem. V rámci praxe se zapojí do odborných činností úřadu v oblastech pedologie (půdoznalství), bonitace půd (určování jejich jakosti) a vodohospodářských staveb, a to včetně terénního průzkumu.

Stáže studentům vysokých nebo i středních škol nabízí více institucí. Například stáž v Akademii věd letos absolvuje rekordní počet talentovaných středoškoláků. Cílem těchto praxí je nadchnout mladé lidi pro vědu. [celá zpráva]