Prakticky každý organismus na Zemi má svůj virus, často nejenom jeden. S rozvojem nové generace sekvenování se přichází na to, že viry, které dosud známe (přibližně 12 až 13 tisíc druhů), představují patrně jen naprostý zlomek jejich skutečného počtu.

Sekvenování DNA představuje biochemické metody, které zjišťují pořadí nukleových bází v sekvencích DNA. Tyto sekvence jsou například součástí dědičné informace v jádru.

Navíc většina z nich pochází z organismů, které žijí v podmínkách člověku připadajících jako „normální“. O virech organismů, které si libují v extrémním prostředí, se toho ví velmi málo, a dosud u nich bylo objeveno jen několik desítek virů.

Infekce třemi stejnými viry ve vzorcích houby posbíraných v oblastech od sebe vzdálených téměř tři tisíce kilometrů je velmi neobvyklá.

V okolí solných jezer v Africe a Asii

O další přírůstek do posledně zmiňované skupiny se postarali Lenka Hrabáková, Igor Koloniuk, Tatiana Sarkisová a Karel Petrzik z oddělení virologie Ústavu molekulární biologie rostlin BC AV, kteří spolu s nizozemskými kolegy objevili tři nové RNA viry v nově popsané houbě Sodiomyces alkalinus.

Houba se na Zemi vyskytuje na silně zásaditých půdách v okolí několika solných jezer v Asii a Africe. Infekce třemi stejnými viry ve vzorcích houby posbíraných v oblastech od sebe vzdálených téměř tři tisíce kilometrů je velmi neobvyklá.

„Je pravděpodobné, že se tyto viry šíří společně už delší čas, i když nevíme, jakou evoluční výhodu svému hostiteli poskytují,“ konstatoval virolog Petrzik. Žádný negativní vliv na zdraví houby se totiž nezjistil, přesto se všechny tři viry přenášejí sporami houby. „Z hostitele však není jednoduché je eliminovat,“ dodali vědci.

V budoucnu podle nich zřejmě můžeme čekat další objevy, poodhalující vhled do světa virů neobvyklých organismů.