„Obleky byly vyrobeny na zakázku pro naši jadernou elektrárnu, ve světě nemají obdoby. Pokud na tkaninu dopadne rozžhavený kapalný sodík, začne se uvolňovat plyn, který vytvoří plynný polštář, po němž sodík steče. Díky tomu oblek zajišťuje bezpečnost pracovníků při manipulaci s kapalným sodíkem,“ uvedl Vladimir Carevskij, hlavní inženýr 2. bloku Bělojarské JE.

Kultura bezpečnosti

Pracovníci provozovaných bloků si obleky berou jen tehdy, když mají provádět údržbu zařízení, která mají co do činění s chladicí látkou používanou těmito bloky, tedy kapalným sodíkem.

„Pravděpodobnost toho, že sodík během údržby unikne ze zařízení, je zanedbatelně malá. Kultura bezpečnosti však vyžaduje, aby byli pracovníci chráněni i před nepříliš pravděpodobnými faktory,“ prohlásil Carevskij.

Bělojarská JE leží 45 kilometrů od Jekatěrinburgu na hranici evropské a asijské části Ruské federace. V současnosti se zde provozují dva bloky s rychlými reaktory chlazenými sodíkem: BN-600 (spuštěn v roce 1980) a BN-800 (v roce 2015).

Reaktor BN-800 představuje důležitý přínos pro udržitelný rozvoj jaderné energetiky. Dokáže energeticky zužitkovat také uran 238, který představuje přes 99 procent přírodního uranu, čímž rozšiřuje palivovou základnu jaderné energetiky a umožňuje snížit objem radioaktivních odpadů díky opakovanému přepracovávání použitého jaderného paliva.