Ve speciálně upravené ohradě vědci ovcím ukázali na dvou monitorech obrázky různých lidí. Na jedné straně byla vždy neznámá osoba, na druhé jedna ze čtyř osobností – herci Jake Gyllenhaal a Emma Watsonová, zpravodajka BBC Fiona Bruceová a právě Obama. Ti se nejprve ovcím ukázali samostatně.

Zvíře získá odměnu v podobě jídla, když zvolí fotografii celebrity, jakmile jeho hlava projde skrz infračervený paprsek poblíž konkrétní obrazovky. Pokud si ovečka vybere nesprávný snímek, zazní bzučák a žádná odměna nenásleduje.

Průměrná ovce nakonec dokázala identifikovat známého člověka osmkrát z každých 10 pokusů.

Vedle zobrazených snímků osobností, vyfotografovaných zepředu, vědci také testovali schopnost zvířat rozpoznat tváře zachycené z jiných úhlů. Úspěch zvířat se snížil o přibližně 15 procent, když se představila tvář v novém úhlu. Podle výzkumníků je to srovnatelný pokles, jako když podobný úkol dělají lidé.

Zkoumání poruch mozku

Odborníci z Cambridge chtějí použít ovce a jejich chování jako modely k porozumění poruchám mozku, jako je například Huntingtonova choroba, které se vyvíjejí dlouho a ovlivňují kognitivní neboli poznávací schopnosti.

Kognitivní funkce:
paměť
pozornost, koncentrace
rychlost zpracování informací, pohotovost
exekutivní funkce včetně emocionální seberegulace
řeč, schopnost vyjadřování a porozumění
prostorová orientace

Zmíněná Huntingtonova choroba je vzácné dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, charakteristické nekoordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností. Samotná nemoc není smrtelná, ale výrazně oslabuje imunitní systém, čímž snižuje průměrnou délku života. Nemocí trpí sedm lidí ze sta tisíc.