Poslední dva roky se studenti fakult ekonomické, elektrotechnické, strojní, designu a umění a zdravotnických studií pod vedením odborných garantů zabývali návrhem a rozmístěním laviček v areálu ZČU na základě zadání „zákazníka“, a to univerzitního pracoviště Provoz a služby.

Nejprve průzkum

„Lavičky se dají využívat celoročně, a to pomocí integrovaného vytápění či otáčení sedátek. Jsou vybaveny i řadou dalších funkcí, jako jsou výsuvné područky, držáky nápojů, věšáky či zásuvky pro dobíjení telefonů,“ uvedl iniciátor projektu Pavel Žlábek, který působí v Regionálním technologickém institutu (RTI) – výzkumném centru Fakulty strojní.

Otočné sedátko se využije v případě deštivého počasí.

Otočné sedátko se využije v případě deštivého počasí.

FOTO: ZČU

Studenti nejprve udělali průzkum mezi spolužáky a zjistili, jaké jsou vlastně představy o umístění a funkčnosti laviček. Na základě toho vytvořili katalog návrhů pěti variant. Z nich si pracoviště Provoz a služby vybralo dvě, podle kterých se vyrobily prototypy.

Oba jsou nyní v prostorách mezi menzou a strojní fakultou, kde si je mohou vyzkoušet studenti, zaměstnanci i ostatní lidé. Uvažuje se o výrobě dalších kusů, které mají zpříjemnit prostředí univerzitního areálu. Někteří studenti z původního týmu navíc plánují založit studentskou firmu GoRest, vycházející z výstupů daného projektu.

Příprava na zaměstnání

„ZČU má široký záběr studijních oborů, který je ideálním předpokladem pro vytváření mezioborové spolupráce. Ta je mimo jiné skvělou průpravou pro budoucí zaměstnání, studenti se tak učí poradit si i s věcmi mimo svůj obor, což je v praxi jistě potká,“ uvedl rektor Miroslav Holeček.

Chytré lavičky jsou součástí připravovaného projektu Smart Campus ZČU, na němž pracují odborníci z celé univerzity. Jeho podstatou je využití IoT (z anglického Internet of Things, v překladu „internet věcí“) pro vzájemné propojení a ovládání zařízení v areálu univerzity na dálku.