Zpráva uvádí, že v průměru do školek a jeslí v zemích OECD chodí asi třetina dětí mladších tří let. Mezi jednotlivými státy jsou ale velké rozdíly. Zatímco v ČR, Mexiku a na Slovensku je podíl dětí mladších tří let menší než deset procent, v Dánsku je to více než 60 procent.

Dostupná institucionální péče o děti přitom napomáhá matkám s malými dětmi v návratu do práce, upozorňuje zpráva.

V zemích jako je Dánsko, Lucembursko nebo Švýcarsko, kde je velký podíl dvouletých dětí ve školkách, je zaměstnanost matek zhruba 70 procent.

Štech to podporuje

Nový ministr školství Stanislav Štech zařazení dvouletých dětí do školek podporuje. Podle jeho květnového vyjádření je nutné „něco dělat pro to, aby rodiče mohli uživit rodinu a jejich malým dětem byla poskytnuta stále kvalitnější péče na nezbytně nutnou dobu v mateřské škole”.

Ohradil se tehdy i proti tvrzení psychologa Václava Mertina, že pro vývoj dvouletých dětí může být pobyt ve školce problematický. Štech zdůraznil, že půjde o možnost volby, nikoli o nějaký státní nátlak. [celá zpráva]

„Mnohaleté zkušenosti zemí, ve kterých je docházka dětí mladších tří let běžná, neukazují na nějaká poškození psychického vývoje populace,” uzavřel toto téma s tím, že záleží vždy také na kvalitě spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou.

Od letošního září bude povinný poslední rok školky

Podle statistik ministerstva školství tvoří nyní podíl ještě ne tříletých dětí v českých mateřských školách asi 12 procent, ačkoli nemají nárok na žádné zvláštní podmínky. Novela školského zákona s nimi počítá od roku 2020, kdy budou muset zřizovatelé pro dvouleté děti zajistit místa.

Od nastávajícího školního roku zatím budou mít povinnost přijmout všechny čtyřleté děti a od roku 2018 tříleté. Od letošního září bude také povinný poslední ročník školky.

Podfinancování služeb

Nedávno zveřejněná studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR upozornila na to, že školky a další služby jsou v ČR podfinancované a jejich kapacita je nedostatečná. Do jeslí a školek v Česku chodí 2,9 procenta dětí do tří let. Podíl v EU je v průměru 30 procent.

Zaměstnanost bezdětných žen a matek s odrostlými potomky v Česku patří podle studie IDEA v EU k nejvyšším. U matek s dětmi do čtyř let v ČR ale prudce klesá, Česko má propad vůbec největší. Důvodem je podle studie nastavení české rodinné politiky, která matky při návratu do práce spíše znevýhodňuje.

Situaci ženám neusnadňuje ani malá nabídka částečných úvazků. Zatímco v EU je má v průměru 32 procent žen, v Česku devět procent.