„Obrací se na nás mnoho maturantů, kteří s hodnocením své slohové práce nejsou spokojeni. Jedná se přitom často o případy jedničkářů, kteří za slohovou práci splňující podmínky stanovené Cermatem dostali z nepochopitelných důvodů mnohdy i trojku či čtyřku,“ zmiňuje předsedkyně ČSU Lenka Štěpánová.

Vyplývá to z jejich průzkumu mezi více než 800 maturanty. Mají k dispozici konkrétní práce, u nichž se hodnocení Cermatu liší od posudku vyučujících i přesto, že obě strany k němu užily shodná kritéria. Ta se právě od minulých let, kdy slohy opravovali učitelé na školách, nezměnila.

Lenka Štěpánová, předsedkyně České středoškolské unie

Lenka Štěpánová, předsedkyně České středoškolské unie

FOTO: Anna Routová, ČSU

Se stejným problémem se Cermat potýkal i před třemi lety, kdy se maturanti také odvolávali, některé případy končily i u soudu.

Podpora učitelů

Nejde však jen o pohled studentů. Na stejnou potíž upozornila před týdnem i Společnost učitelů českého jazyka a literatury (SUČJL). Učitelé poukázali na penalizování údajných odchylek od tématu či útvaru u prací prakticky bez pravopisných a stylistických chyb. SUČJL proto podpoří odvolání části maturantů. [celá zpráva]

„Jako problematické vnímáme i to, že k výsledkům písemných prací dostávají studenti jen výsledkovou tabulku. Dozvídají se tak pouze, ve kterých oblastech hodnocení jim byly strženy body, nikoli však, kde přesně v textu udělali chybu,“ dodává k tomu Josefína Paloudová, 1. místopředsedkyně ČSU.

Pozdní dodání výsledků

Štěpánové se rovněž nelíbí, že výsledky slohů obdržela řada maturantů pouhý den před ústní zkouškou, nebo dokonce až ráno několik minut před jejím konáním.

„V otevřeném dopise vyzýváme Cermat k objasnění nesrovnalostí, které se u hodnocení slohových prací objevily. U slohů, při jejichž hodnocení k pochybení došlo, požadujeme hromadnou korekci,“ uvádí.

„I přesto, že Cermat splnil zákonný termín pro zaslání výsledků, pro studenty to ve chvíli, kdy už se potřebují soustředit na ústní část zkoušky, znamená zbytečný stres a nejistotu, zda byli ve slozích úspěšní. Ze stejného důvodu považujeme za problematickou také situaci, kdy je část maturantů nucena v jednu chvíli na výsledky své práce stále čekat, zatímco jejich spolužáci je již znají,“ stojí v dopise Zíkovi.

ředitel Cermatu Jiří Zíka

Ředitel Cermatu Jiří Zíka

FOTO: Petr Horník, Právo

Žádají jej tedy o stanovisko k nesrovnalosti v hodnocení slohů, dále k formě dodání výsledků, která pozbývá jasný komentář, a nakonec k termínu doručení.

Jak řekli zástupci středoškoláků Novinkám, prozatím od Cermatu žádnou odpověď neobdrželi. Měli by ji však mít příští týden. Jiří Zíka nicméně dříve uvedl, že zpracované výsledky sice ukazují na mírné zhoršení, obavy z velkého poklesu úspěšnosti při centrálním opravování se ale podle něj nepotvrdily.