Kvůli pytláctví a ničení přirozených lokalit patří jeseteři mezi nejohroženější živočichy. Výrazný pokles populací jeseterů v přírodě vedl k rozvoji jejich umělých chovů. Ty se původně zaměřovaly na návrat těchto ryb do přírody, v poslední době se však stále více věnují produkci kaviáru.

„Kaviár se kromě čistých druhů jeseterů produkuje i z jejich hybridů, nejčastěji z bestěra. Pro rozpoznání méně hodnotného kaviáru hybridů od pravého je nutná analýza DNA a druhová identifikace, která je značně komplikovaná a vyžaduje odpovídající molekulární metody,“ vysvětluje Miloš Havelka, jenž se na Fakultě rybářství a ochrany vod zabývá výzkumem jeseterovitých ryb.

Schéma analýzy vzorku kaviáru pomocí nově vyvinuté metody

Schéma analýzy vzorku kaviáru pomocí nově vyvinuté metody

FOTO: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity

Proto se zaměřil na vývoj nových postupů, které rozpoznání kaviáru vyzy velké umožní. Identifikoval specifické znaky v genomu vyzy velké a jesetera malého, na jejichž základě následně vytvořil jednoduchou metodu umožňující rozpoznání jedinců vyzy velké, jesetera malého a bestěra.

Na analýzu stačí jediná jikra

„Metoda spolehlivě funguje i pro určení druhového původu kaviáru, pro analýzu je potřeba pouze jedna jediná jikra,” dodává Havelka, který na vývoji nové metody pracoval během pobytu na Univerzitě Hokkaidó v Japonsku.

Vzorek kaviáru připravený k analýze

Vzorek kaviáru připravený k analýze

FOTO: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity

Vyvinutá metoda by měla přispět k lepší a spolehlivější kontrole a regulaci mezinárodního obchodu s kaviárem, rovněž k ochraně a znovunavrácení jeseterovitých ryb do volné přírody.

Jelikož je velice jednoduchá a nevyžaduje drahé přístrojové vybavení, mohou ji dle jihočeské fakulty snadno aplikovat ve svých laboratořích i méně rozvinuté země.